Světci k nám hovoří...


sv. Typasius

Typasius

11. ledna, připomínka
Postavení:mučedník
Úmrtí:297/298

ŽIVOTOPIS

Byl vojákem v římské armádě v Mauritánii v dnešním Alžírsku. Jako křesťan prý využil možnosti odchodu z armády a jako veterán se stal poustevníkem. Asi v roce 297 byl povolán zpět do armády, kde následně odmítl obětovat bohům. Tím se provinil proti nařízení Diokleciána, jemuž nedal přednost před pravým Bohem a byl proto v Tigavě (dnešní El Kherba) v Mauritánii sťat.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Hyginus (142); Salvius, m. in Africa (asi s. III.); Typasius (297/298); Petrus Apselamus seu Balsamus (309); Leucius, ep. Brundusin (s. IV.); Honorata, virgo (s. V.); Theodosius, cœnobiarcha (529); Paulinus, ep. Aquileien (802); Bernardus Scammacca (1487); Gulielmus Carter (1584); Thomas de Cora (Franciscus) Placidi (1729); Franciscus Rogaczewski (1940); Maria Electa a Jesus /Catharina/ Tramazzoli (1663)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.