Světci k nám hovoří...


sv. Hermylius a Stratonik

Hermylius et Stratonicus

13. ledna, připomínka
Postavení:mučedníci
Úmrtí:asi 310

ŽIVOTOPIS

Za vlády císaře Licinia, v Singidunu v Horní Moesii, na území dnešního Bělehradu v Srbsku panovalo pronásledování křesťanů. Hermylius, údajně jako jáhen, společně se Stratonikem podstoupili pro pevnou víru kruté mučení. Nakonec zemřeli utopením v Dunaji. Jejich těla byla objevena tři dny po jejich smrti. Ostatky těchto mučedníků byly uctívány na více místech a jejich kult je zmiňován zvláště v Konstantinopoli.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Hilarius, ep. Pictaien. et doctor Eccl. (367); Hermylius et Stratonicus (asi 310); Agricius (asi 330); Remigius, ep. Remen (asi 530); Kentigernus (603/612); Petrus, m. Capitoliadi (713); Gumesindus et Servus Dei (852); Godefridus, comes Capenbergen (1127); Iutta (1228); Veronica Negroni de Binasco (1497); Victoria a Iesu Francisca Valverde González (1937); Æmilius Szramek (1942)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.