Světci k nám hovoří...


sv. Agricius

Agricius

13. ledna, připomínka
Postavení:biskup
Úmrtí:asi 330

ŽIVOTOPIS

Narodil se asi kolem roku 260 v Sýrii a tradice ho uvádí jako kněze nebo patriarchu z Antiochie. Později byl od papeže Silvestra, na žádost císařovny Heleny, jmenován biskupem v Trevíru. Toto město leželo na území Galie a dnes se nachází v Německu. Palác darovaný císařovnou Helenou přebudoval Agricius ve velký chrám. Od Heleny také dostal Kristovu tuniku – roucho, které měl Ježíš na sobě před svým ukřižováním a o které podle Janova evangelia vojáci losovali.

Agricius se v roce 314 zúčastnil církevního sněmu svolaného Konstantinem do Arles. Sněm se zabýval sporem s donatisty, který začal v Africe, ariánským hnutím, řešil spornou otázku platnosti křtu a jednal o termínu Velikonoc. V aktech sněmu je Agricius podepsán bezprostředně po předsedajícím biskupovi Arles.

Chválen je za horlivost a úspěšný apoštolát mezi pohany Galie a západního Německa. Zmiňuje se o něm Atanáš (pam. 2. 5.), který zde byl roku 366 ve vyhnanství a vyjadřuje obdiv nad výsledky působení Agricia, projevené počtem věřících i budovaných chrámů.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Hilarius, ep. Pictaien. et doctor Eccl. (367); Hermylius et Stratonicus (asi 310); Agricius (asi 330); Remigius, ep. Remen (asi 530); Kentigernus (603/612); Petrus, m. Capitoliadi (713); Gumesindus et Servus Dei (852); Godefridus, comes Capenbergen (1127); Iutta (1228); Veronica Negroni de Binasco (1497); Victoria a Iesu Francisca Valverde González (1937); Æmilius Szramek (1942)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.