Světci k nám hovoří...


@

Used with permission of The Hagiography Circle

blah. Viktorie Valverde

Victoria a Iesu Francisca Valverde González

13. ledna, připomínka
Postavení:řeholnice (ICHDP)
Úmrtí:1937

ŽIVOTOPIS

Narodila se 20. 4. 1888 ve Vicálvaro na východním okraji Madridu ve Španělsku. Byla pokřtěna jménem Františka Inés de la Antigua. Dětství zpočátku prožívala se svými rodiči, kteří pracovali jako dělníci. Později osiřela a v sirotčinci v Alcalá de Henares pokračovala její křesťanská formace za pomoci piaristů, kteří navštěvovali tento charitativní domov, aby dívky duchovně vedli. Toto vedení přispělo u Františky k touze stát se řeholnicí. Navázala kontakty s řeholním institutem Dcery Božské Pastýřky (Divinum filiae Shepherdess).

Na jaře 1910 odjela do kláštera v Sanlúcar de Barrameda a zde 28. 8. začala noviciát s přijetím hábitu a nového jména M. Viktorie. Představená institutu ji ve své zprávě charakterizovala jako pokročilou v duchovním životě, která je pro jeho praktikování komunitě přínosem, velmi pokornou a pečlivou v plnění svých povinností. Po roce, 16. 9., složila v Sanlúcar dočasné sliby a v říjnu 1912 byla poslána do kláštera v Monòver v provincii Alicante. Ve 27 letech, v srpnu 1915 se odtud stěhovala do Monforte de Lemos v provincii Lugo. Zde, 17. 9. 1916, složením věčných slibů se zasvětila Bohu k následování Krista ve službě dětem a mládeži.

Uvádí se, že začala působit na různých školách, ale už v roce 1917 dostala úkol přejít do nové komunity, která zakládala dům v Martos v provincii Jaén. Téhož roku je uváděn její vstup do kláštera dobrého pastýře. Přijala jméno Viktorie od Ježíše a od roku 1922 působila 8 let jako představená institutu ICHDP založeného španělským piaristou Josefem Kalasanským (pam. 25. 8.).

Od začátku občanské války byla řeholní společenství stále tvrději pronásledována, kostely rabovány a vypalovány, školy kontrolovány. Poslední tři sestry při zhoršení situace musely opustit svou budovu a 20. 7. přijaly úkryt u paní Fernandezové. Viktorie vzala na sebe před úřady veškerou zodpovědnost za spolusestry. Od milice byla zatčena 12. 1. a druhého dne brzy ráno převezena na hřbitov Las Casillas poblíž Martosu, kde byla u vrat zastřelena ve věku 48 let. Následně pohřbena do hromadného hrobu.

Blahořečená byla 13. 10. 2013 ve skupině 522 španělských mučedníků papežem Františkem.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Hilarius, ep. Pictaien. et doctor Eccl. (367); Hermylius et Stratonicus (asi 310); Agricius (asi 330); Remigius, ep. Remen (asi 530); Kentigernus (603/612); Petrus, m. Capitoliadi (713); Gumesindus et Servus Dei (852); Godefridus, comes Capenbergen (1127); Iutta (1228); Veronica Negroni de Binasco (1497); Victoria a Iesu Francisca Valverde González (1937); Æmilius Szramek (1942)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.