Světci k nám hovoří...


blah. Emil Szramek

Æmilius Szramek

13. ledna, připomínka
Postavení:mučedník
Úmrtí:1942

ŽIVOTOPIS

Narodil se 29. 9. 1887 ve Tworkowě, asi 20 km od Śląskie, ve vojvodství Opole v Polsku. Jeho otec vycestoval do Ameriky, kde už zůstal. Emil byl vychován matkou a rozhodl se pro teologické studium ve Vratislavi. V roce 1911 byl vysvěcen na kněze pro katovickou arcidiecézi. Při pastorační činnosti pokračoval studiem kontinuální teologie, církevních dějin a sociálních problémů. Po ustanovení hornoslezské apoštolské správy mu byl svěřen úřad kancléře i jiné diecézní funkce.

Od roku 1926 byl farářem kostela Panny Marie v Katowicích a v roce 1931 ho papež jmenoval místním prelátem. O 9 let později, 8. 4.1940, byl nacisty za obranu křesťanského učení zatčen a deportován do koncentračního tábora Dachau v Bavorsku.

Zemřel v důsledku mučení za obranu víry v Krista, pro vyznání před svými pronásledovateli. Blahořečený byl 13. 6. 1999 papežem Janem Pavlem II. ve skupině 108 polských mučedníků.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Hilarius, ep. Pictaien. et doctor Eccl. (367); Hermylius et Stratonicus (asi 310); Agricius (asi 330); Remigius, ep. Remen (asi 530); Kentigernus (603/612); Petrus, m. Capitoliadi (713); Gumesindus et Servus Dei (852); Godefridus, comes Capenbergen (1127); Iutta (1228); Veronica Negroni de Binasco (1497); Victoria a Iesu Francisca Valverde González (1937); Æmilius Szramek (1942)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.