Světci k nám hovoří...


blah. Juta

Iutta

13. ledna, připomínka
Postavení:mystička
Úmrtí:1228

ŽIVOTOPIS

Narodila se 1158 v Lutychu v Belgii. Již ve třinácti letech se prý z donucení vdala a do osmnácti let měla tři děti, z nichž jedno zemřelo v kojeneckém věku. Po pěti letech manželství jí manžel zemřel. Její otec začal usilovat o to, aby se brzy opět vdala. Objevilo se více nápadníků, z nichž jeden zamilovaný mladík byl obzvláště dotěrný. Legenda říká, že ze vzniklého nebezpečí unikla zásahem Panny Marie. Byla obdařena charismatickými dary a rozhodnuta vést život zasvěcený Kristu. Po nějaké době nechala své dva syny v péči dědečka a začala žít asketicky v ústraní u kostela jako mystička. Uvádí se, že měla schopnost vidět do budoucnosti a poznávala myšlenky druhých lidí. Lidem, kteří za ní přišli, rozdávala rady a nejednou i přísná napomenutí. Stala se také známou pro zázraky, které jí byly přičítány. Více let žila v blízkosti malomocných, o které pečovala a zemřela v 70 letech v Hui u Lutychu.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Hilarius, ep. Pictaien. et doctor Eccl. (367); Hermylius et Stratonicus (asi 310); Agricius (asi 330); Remigius, ep. Remen (asi 530); Kentigernus (603/612); Petrus, m. Capitoliadi (713); Gumesindus et Servus Dei (852); Godefridus, comes Capenbergen (1127); Iutta (1228); Veronica Negroni de Binasco (1497); Victoria a Iesu Francisca Valverde González (1937); Æmilius Szramek (1942)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.