Světci k nám hovoří...


sv. Cyril a Metoděj

Cyrillus et Methodius

14. února, památka
Postavení:misionáři a spolupatroni Evropy
Úmrtí:869 a 885
Patron:Evropy; vzýváni jako záštita v bouři
Atributy:Cyrila: kniha, mnich, obraz P. Marie, skříňka s ostatky;

Metoděje: anděl, biskup s berlou tvaru řeckého písmene Tau, ukončenou křížem, obvykle dvojitým, oblak, obraz posledního soudu nebo P. Marie nesený s bratrem, s ním je nejčastěji zobrazován společně, tabulka

ŽIVOTOPIS

Oba soluňští rodní bratři dříve, než přišli na pozvání knížete Rostislava na Velkou Moravu, působili nějaký čas jako misionáři u Chazarů na Krymu. Odtamtud se vrátili s ostatky sv. papeže Klementa I., které vzali s sebou na Moravu a později do Říma. K evangelizaci Moravy Konstantin sestavil staroslovanské písmo a do slovanského jazyka přeložili bohoslužebné knihy a Písmo svaté. Postarali se o výchovu svých žáků a pak, aby vyřešili tři záležitosti, odešli do Říma. Tam o 10-12 let mladší z bratrů onemocněl, v klášteře přijal jméno Cyril a zemřel. Metoděj se vracel jako arcibiskup a zažil mnohé těžkosti, včetně vězení i dalšího nařknutí, kvůli kterému musel znovu do Říma. Dosáhl zřízení moravské církevní provincie se slovanskou bohoslužbou. Zemřel na Moravě.

Datum památky sv. Cyrila a Metoděje (původně 20. 3.) bylo pro České země a Slovensko v roce 1863 změněno Piem IX. na slavnost 5. 7. V martyrologiu je pro celou ostatní církev platné datum památky 14. 2. Proto je zde připomínána a další text jejich životopisu naleznete zde v den slavnosti 5.7.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Feria IV Cinerum; Valentinus, m. Romæ (století neznámé); Cyrillus et Methodius (869 a 885); Vitalis, m. in Umbria (století neznámé); Zeno, m. Romæ (století neznámé); Bassianus, Tonionus, Protus, Lucius, Cyrion, Agatho, Moyses, Dionysius et Ammonius (století neznámé); Eleuchadius (s. III.); Auxentius, archimandrita (s. V.); Nostrianus (asi 450); Antoninus, abbas (asi 830); Ioannes Baptista a Conceptione Garcia (1613); Vincentius Vilar David (1937)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.