Světci k nám hovoří...


sv. Koskonius, sv. Zeno a sv. Melanip

Cosconius, Zeno et Melanippus, m. Nicææ

18. ledna, připomínka
Postavení:mučedníci
Úmrtí:s. III/IV

ŽIVOTOPIS

Martyrologium Romanum u tohoto dne připomíná trojici mučedníků v Niceji v Bithynii na území dnešního Turecka. Podrobnější zprávy než stručné záznamy i ve starších martyrologiích nemáme. V Syrském a Jeronýmově martyrologiu byli tito mučedníci uváděni s datem 19. 1. a v některých kalendářích se vyskytují i jiná data. Někteří badatelé kladou umučení této trojice před vládu Diokleciána (před r. 285) a jeho pronásledování.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Maria Virgo, Mater unitatis christianorum ; Successus, Paulus et Lucius (259); Cosconius, Zeno et Melanippus, m. Nicææ (s. III/IV); Volusianus (asi 498); Prisca, titularis basilicæ in Urbe (před rokem 499); Deicolus (s. VII.); Beatrix Estensis, monialis (asi 1262); Margarita, virgo monial. Ord. Prædicat (1270); Facius (1272); Andreas Grego de Piscaria (1485); Christina Ciccarelli (1543); Regina Protmann (1613); Felicitas Pricet, Monica Pichery, Carola Lucas et Victoria Gusteau (1794); Maria Teresia (Maria Ioanna) Fasce (1947)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.