Světci k nám hovoří...


blah. Beatrice Estensis

Beatrix Estensis, monialis

18. ledna, připomínka
Postavení:řeholnice
Úmrtí:asi 1262

ŽIVOTOPIS

Narodila se kolem roku 1230 ve Ferraře do rodiny zde panujícího markýze Azza a Jany z Apulie v Itálii. Byla zasnoubena s Galeazzem Manfredim Veneza, který den před sňatkem utrpěl v boji smrtelné zranění, kterému podlehl. Beatrice se následně místo návratu do otcova domu rozhodla pro vstup do benediktinského kláštera San Lazzaro. S ní prý odešlo od dvora asi sedm dívek. Údaje týkající se umístění kláštera si poněkud protiřečí, tak je nelze upřesnit. (Mimo to se údajně v roce 1257 měla Beatrice přestěhovat do kláštera S. Stefano della Rotta.) Řeholní sliby Beatrice skládala o slavnosti Zvěstování Panně Marii v roce 1254. Zemřela s pověstí svatosti 18. 1. 1262.

Na italských stránkách je napsáno, že byla pohřbena v části velkého kláštera. Ta byla upravena na kapli a k její hrobce přicházeli poutníci. Při různých pohromách zde byly vyslyšeny modlitby o pomoc a ochranu. V určitém období z mramorové hrobky prostupovala vůně oleje, který se údajně uvolňoval z kostních ostatků.

Kult Beatrice 23. 7. 1774 schválil papež Klement XIV. a v dalším roce Pius VI. upřesnil její liturgické slavení.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Maria Virgo, Mater unitatis christianorum ; Successus, Paulus et Lucius (259); Cosconius, Zeno et Melanippus, m. Nicææ (s. III/IV); Volusianus (asi 498); Prisca, titularis basilicæ in Urbe (před rokem 499); Deicolus (s. VII.); Beatrix Estensis, monialis (asi 1262); Margarita, virgo monial. Ord. Prædicat (1270); Facius (1272); Andreas Grego de Piscaria (1485); Christina Ciccarelli (1543); Regina Protmann (1613); Felicitas Pricet, Monica Pichery, Carola Lucas et Victoria Gusteau (1794); Maria Teresia (Maria Ioanna) Fasce (1947)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.