Světci k nám hovoří...


blah. Facius

Facius

18. ledna, připomínka
Postavení:laik
Úmrtí:1272

ŽIVOTOPIS

Narodil se asi v roce 1200 ve Veroně v Itálii. V mládí se stal velmi dobrým zlatníkem a do věku 26 let vzrůstala jeho obliba v celém městě. Ostatní zlatníci mu stále více záviděli a došlo i k útokům a šíření pomluv. Rozhodl se proto k přestěhování do 95 km vzdáleného Cremona v Lombardii, ale později se pokoušel o smír se svými závistivými rodáky. Navštívil je se snahou obnovit původní dobré vztahy. Ti jej ale pomoci lží a podplacených svědků dostali do vězení. V době konfliktu Verony s Mantovou získal svobodu jen zásahem vlivné osoby z Cremony. Facius jim všem po svém osvobození odpustil.

Opustil pak rodiště i svůj obor, ve kterém byl mistrem, a v Cremoně se začal věnovat apoštolátu. Z důvodu péče o nejpotřebnější místní obyvatele, ale i poutníky, založil společnost či institut s názvem „Řád Ducha svatého“ (Ordine di Santo Spirito). Začal otevřením sídla a útulku ve vlastním domě. Na prvním místě zbudoval kapli. Útulek sloužící nemocným se za čas změnil ve větší městskou nemocnici (italsky: Ospedale Maggiore). V Soncino, patřícím do provincie Cremona, založil v roce 1240 další nemocnici u kostela Svatého Ducha, který byl později zasvěcen sv. Antonínovi opatovi. Mimo charitativní činnost vykonal pouť do Říma a do Santiaga de Compostela. Z výjimečného pověření cremonského biskupa konal po diecézi návštěvy klášterů ve funkci, kterou běžně býval pověřován pouze některý kněz. Po horlivé a svědomité činnosti ho postihla náhlá horečka a zemřel ve věku 72 let. Ctěn byl pro mnoho zázraků, které se staly jak za jeho života, tak po smrti na jeho přímluvu.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Maria Virgo, Mater unitatis christianorum ; Successus, Paulus et Lucius (259); Cosconius, Zeno et Melanippus, m. Nicææ (s. III/IV); Volusianus (asi 498); Prisca, titularis basilicæ in Urbe (před rokem 499); Deicolus (s. VII.); Beatrix Estensis, monialis (asi 1262); Margarita, virgo monial. Ord. Prædicat (1270); Facius (1272); Andreas Grego de Piscaria (1485); Christina Ciccarelli (1543); Regina Protmann (1613); Felicitas Pricet, Monica Pichery, Carola Lucas et Victoria Gusteau (1794); Maria Teresia (Maria Ioanna) Fasce (1947)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.