Světci k nám hovoří...


sv. Štěpán Min Kŭk-ka

Stephanus Min Kŭk-ka

20. ledna, připomínka
Postavení:mučedník
Úmrtí:1840

ŽIVOTOPIS

Narodil se v roce 1788 v Gyeonggi-do v Jižní Koreji. Brzy po narození mu zemřela matka a o jeho výchovu se staral otec, který konvertoval ke křesťanství. Štěpán Min se v dospělosti oženil, ale za nedlouhý čas se stal vdovcem. Několik let po tom se znovu oženil a narodila se mu dcera. Avšak obě, žena i dcera, mu zemřely. Štěpán Min Kŭk-ka se poté rozhodl zasvětit svůj život Kristu a stát se katechetou. V nesvobodné době to byla velice odvážná a riskantní volba. V oblasti převládalo konfuciánství a projevy křesťanské víry nebyly dovoleny. Štěpán Min se ale řídil zásadou, že je důležitější poslouchat Boha než nařízení lidí. Výkladem křesťanské nauky a vlastním příkladem života mnohé lidi přivedl k víře v Ježíše Krista. Z toho důvodu byl zatčen, uvržen do vězení a mučen. Odmítl se vzdát Krista, proto byl ve vězení v Soulu 20. 1. 1840 zardoušen.

Papež Pius XI. jej 5. 7. 1925 blahořečil a papež Jan Pavel II. jej 6. 5. 1984 přímo v Soulu v Koreji svatořečil mezi 103 korejskými mučedníky. Při kanonizační homilii papež řekl: „V touze o zdokonalení se v křesťanské víře vaši předkové vyslali v roce 1784 jednoho ze svých lidí do Pekingu, kde byl pokřtěn. Z tohoto dobrého zrna pak v Koreji vyrostla první křesťanská obec, jedna z výjimečných obcí v historii Církve, neboť byla založená jako celek laiky.“ Ke konci delší promluvy papež zdůraznil: „Korejští mučedníci vydali svědectví o ukřižovaném a zmrtvýchvstalém Kristu. Obětujíce své životy dokonale se mu připodobnili.“ - Katecheta Štěpán Min Kŭk-ka byl jedním z nich.

POZNÁMKA

Mimo jednotlivá připomenutí mučedníků římským martyrologiem v den smrti má 103 korejských mučedníků ještě slavenou společnou památku 20. září.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Fabianus (250); Sebastianus, m. Romæ (začátkem s. IV.); Asclas (s. IV.); Neophytus (s.IV.); Euthymius (473); Wulfstanus (1095); Benedictus Ricasoli (asi 1107); Henricus, ep. Upsalien (asi 1157); Eustochium Calafato (1485); Angelus Paoli (1720); Stephanus Min Kŭk-ka (1840); Basilius Antonius Maria Moreau (1873); Maria Christina ab Immaculata (Adalheidis) Brandow, virgo (1906); Cyprianus (Michael) Iwene Tansi (1964)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.