Světci k nám hovoří...


blah. Eduard Stransham a Mikuláš Wheeler

Eduardus Stransham et Nicolaus Wheeler

21. ledna, připomínka
Postavení:kněží, mučedníci
Úmrtí:1586

ŽIVOTOPIS

Oba kněží byli kvůli svému kněžskému povolání za královny Alžběty I. umučeni na šibenici v Tyburnu v Anglii.

Eduard Stransham se narodil asi roku 1554 v Oxfordu v hrabství Oxfordshire v jihovýchodní Anglii.

V roce 1576 získal bakalářský titul na Saint John's College v Oxfordu a brzy poté konvertoval a rozhodl se stát katolickým knězem. V následujícím roce nastoupil do semináře v Douai ve Francii a pokračoval ve studiu v Remeši. Z důvodu onemocnění asi na několik měsíců musel zpět do Anglie, ale vrátil se studium dokončit. V roce 1580 přijal kněžské svěcení v Soissons. Do Anglie pak odcestoval 30. 6. 1581 s Mikulášem Wheelerem z londýnské diecéze. V roce 1583 se Eduard Stransham objevil v Remeši s dvanácti oxfordskými konvertity. Anglické kandidáty kněžství zde vyučoval do roku 1585. Před zpáteční cestou se na určitou dobu zastavil v Paříži. Po návratu do Anglie byl při bohoslužbě v rodinném domě Ferris v Londýně v lednu 1586 zajat a v Tyburnu 21. 1. pověšen a rozčtvrcen.

Blahořečený byl 15. 12. 1929 papežem Piem XI. společně se 136 dalšími mučedníky z Anglie v letech 1535 až 1681.

Mikuláš Wheeler se narodil asi roku 1550 v Leominster v hrabství Herefordshire v Anglii.

Podobně jako Eduard po bakalářském studiu konvertoval a odcestoval za přípravou ke kněžství do Douai a Remeše. V roce 1581 byl vysvěcen na kněze a vrátil se do Anglie. V Londýně na Fleet Street působil pod krycím jménem Woodfen a předstíral, že je právník. Po pěti letech byl zatčen, odsouzen za kněžskou službu a 21. 1. 1586 v Tyburnu s Eduardem umučen bestiálním způsobem.

Blahořečený byl 22. 11. 1987 papežem Janem Pavlem II. společně s 84 dalšími mučedníky z Anglie, Skotska a Walesu z let 1584 až 1679.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Dominica Dei verbum; Agnes, m. Romæ (s. III.-IV.); Publius, ep. Athenarum (s. II.); Fructuosus, Augurius et Eulogius, diaconus (259); Patroclus, m. Trecis (asi s. III.); Epiphanius, ep. Papien (496); Meginradus (ca. 861); Zacharias, monachus (asi 950); Eduardus Stransham et Nicolaus Wheeler (1586); Albanus Roe (1642); Thomas Green, presb. (1642); Iosepha Maria a Sancta Agnete (1696); Ioannes Baptista Turpin du Cormier et XIII socii (1794); Ioannes Yi Yun-il (1867)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.