Světci k nám hovoří...


sv. Klement a Agatangel

Clemens et Agathangelus, m. Ancyræ

23. ledna, připomínka
Postavení:mučedníci
Úmrtí:s. IV.

ŽIVOTOPIS

Mučednictví této dvojice nás vede na území dnešního hlavního tureckého města Ankary, původně Ancyry v Galatii. Klement zde byl biskupem a Agatangel, který konvertoval, byl jím pokřtěn, a nakonec se stal jeho jáhnem. Pomáhal zde šířit a upevňovat víru, za kterou později položil život. V Ancyře bylo za císařů Diokleciána a Galeria na začátku 4. století zesílené pronásledování křesťanů. Biskup Klement byl po zatčení velmi krutě mučen v Nicomedii a potom byl s dalšími křesťany více let vězněn v Ancyře. Jednou, kdy se mu zde podařilo sloužit mši svatou, přišli kati a sťali mu hlavu.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Hildephonsus, ep. Toletan (667); Emerentiana (asi s. IV.); Severianus et Aquila, m. in Mauretania (s. III.); Clemens et Agathangelus, m. Ancyræ (s. IV.); Amasius (asi 356); Maimbodus (asi s. VIII.); Andreas Chŏng Hwa-gyŏng (1840); Arnoldus Cyrillus (1937 ); Benedicta Bianchi Porro (1964)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.