Světci k nám hovoří...


sv. Amasius

Amasius

23. ledna, připomínka
Postavení:biskup
Úmrtí:asi 356

ŽIVOTOPIS

Pocházel z Řecka a kvůli sporům se stoupenci arianismu odešel do Říma. Zde ho papež Julius I. pověřil šířením víry a vysvětil na biskupa pro město v Teano v roce 346. Traduje se také jeho krátké působení v Sora, kde uzdravil chlapce z onemocnění dnou. Jeho učení a zázraky vadily ariánům. Z důvodů jejich nepřátelství brzy pokračoval dál do Teano, kde nastoupil jako druhý biskup po Paridu. Zde také v provincii Caserta v oblasti Kampánie asi roku 356 zemřel.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Hildephonsus, ep. Toletan (667); Emerentiana (asi s. IV.); Severianus et Aquila, m. in Mauretania (s. III.); Clemens et Agathangelus, m. Ancyræ (s. IV.); Amasius (asi 356); Maimbodus (asi s. VIII.); Andreas Chŏng Hwa-gyŏng (1840); Arnoldus Cyrillus (1937 ); Benedicta Bianchi Porro (1964)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.