Světci k nám hovoří...


sv. Maimbod

Maimbodus

23. ledna, připomínka
Postavení:poutník a poustevník
Úmrtí:asi s. VIII.

ŽIVOTOPIS

Narodil se v 8. století v Irsku, odkud se vypravil jako poutník na dnešní území Francie. Podle legendy šel navštívit některé hroby světců ve Francii a v severní Itálii. Zároveň se snažil na lidi, se kterými se setkal, působit i jako misionář. Nakonec u Dampierre ležícím 30 km jihozápadně od Besançon v Burgundsku začal žít poustevnickým životem. Vrátíme-li se k informacím z legendy, je v ní zmiňována pohostinnost jednoho šlechtice, který Maimboda zřejmě pro pověst, která ho provázela, požádal o modlitby a daroval mu rukavice, které měly být připomínkou jeho prosby. Toto obdarování vedlo lupiče v Dampierre k domněnce, že mají před sebou bohatou osobu, a proto ho napadli a zabili. Druhá varianta příběhu se týká Maimbodova zabití proto, že se snažil obrátit lupiče na pravou víru.

Na Maimbodově hrobu začalo docházet k zázrakům, a proto asi roku 895 bylo jeho tělo z rozhodnutí osleplého arcibiskupa Berengara z Besançonu po žádosti jistého hraběte vyzdviženo a přeneseno do kaple. Udává se, že v té době došlo k obnovení biskupova zraku.

Maimbod byl svatořečený 24. 11. 1900 papežem Lvem XIII.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Hildephonsus, ep. Toletan (667); Emerentiana (asi s. IV.); Severianus et Aquila, m. in Mauretania (s. III.); Clemens et Agathangelus, m. Ancyræ (s. IV.); Amasius (asi 356); Maimbodus (asi s. VIII.); Andreas Chŏng Hwa-gyŏng (1840); Arnoldus Cyrillus (1937 ); Benedicta Bianchi Porro (1964)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.