Světci k nám hovoří...


blah. Pavla Gambara Costa

Paula Gambara Costa

24. ledna, připomínka
Postavení:vdaná šlechtična a terciářka SFŘ
Úmrtí:1515

ŽIVOTOPIS

Narodila se v roce 1463 v Brescii v Itálii do šlechtického rodu Gambara. V 16 letech se provdala za hraběte Ludvíka Antonína Costu, veselého a světsky žijícího muže. Po svatbě u ní došlo k velkému ochlazení duchovního života, který vedla dříve. Teprve po setkání s františkánem Angelem Carletti de Clavasio (pam. 11. 4.), který přišel do Brescie kázat, ovlivněna jeho slovy a za jeho vedení se začala měnit. Vstoupila do třetího františkánského řádu a začala vše konat s oddaností a láskou. Nenašla ale u manžela porozumění. Ten k ní byl stále více hrubý, vedl nezřízený život a začal ji různě trápit a zneužívat. Ona ale všechno své utrpení nabídla Bohu a snášela vše v tichosti včetně manželovy nevěry. Žila s vytrvalou modlitbou v poníženosti a konáním skutků milosrdenství při návštěvách chudých a nemocných.

Díky své vytrvalosti v modlitbě s uctíváním Panny Marie a Kristova utrpení a projevům kajícnosti za obrácení manžela Pavla vydržela jeho násilí až do jeho obrácení. Její manžel nakonec uznal, že chyboval, smířil se s Bohem a Pavle také dovolil nosit františkánský hábit. Tento příběh končí plným vítězstvím lásky, jejíž věčné prožívání bylo Pavle dáno 24. 1. 1515.

Její již dlouhotrvající kult potvrdil 14. 8. 1845 papež Řehoř XVI.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Franciscus de Sales (1622); Felicianus, ep. Fulginaten (asi s. III.); Babylas (250); Exsuperantius, ep. Cingulen (asi s. V.); Paula Gambara Costa (1515); Gulielmus Ireland et Ioannes Grove (1679); Maria Poussepin (1744); Vincentius Lewoniuk et XII socii (1874); Timotheus Giaccardo (1948)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.