Světci k nám hovoří...


@

Used with permission of The Hagiography Circle

blah. Marie Poussepin

Maria Poussepin

24. ledna, připomínka
Postavení:zakladatelka kongregace
Úmrtí:1744

ŽIVOTOPIS

Narodila se 14. 10. 1653 v Dourdan poblíž Paříže jako dcera zámožného továrníka Poussepina a jeho ženy Juliány roz. Fourierové. Marie byla první z jejich sedmi dětí. Stala se dobře a s rozvahou uvažující dívkou, která měla vůči potřebným srdce na správném místě a nepostrádala ani smysl pro humor. Dlouho zvažovala, jak by měla její životní cesta podle Boží vůle vypadat.

Když jí v roce 1683 zemřel otec, musela jako nejstarší dcera převzít vedení podniku na výrobu punčoch. Výrobu zmodernizovala a věnovala také péči mladým dělníkům, kteří u ní pracovali. Část z velkého majetku prodala a výtěžek rozdělila na dvě části, jednu mezi chudé a druhou na zřízení školy pro dívky v necelých 30 km vzdálené Angerville. Škola se ale neudržela. Marie Poussepin v roce 1695 zkusila podobné založení ještě v Sainville. Tentokrát vyhledala dívky vhodné pro přípravu na pedagogickou práci i na ošetřování nemocných. Na tato poslání je začala připravovat se současným utvářením nového řeholního společenství prozatím s dominikánskou řeholí, které nazvala Sestry milosrdenství. Marie Poussepinová však nechtěla svázanost s dominikánským řádem, ale jistou nezávislost, a roku 1738 dosáhla potvrzení samostatného řeholního společenství, ve kterém se stala matkou představenou. Její společenství sester bylo zaměřené na apoštolskou práci podle potřeb farnosti, na výuku mládeže a službu nemocným, především nejubožejším. V charakteristice je zároveň uváděna její duchovní radost i smysl pro humor.

Zemřela ve věku 90 let v mateřském domě v Sainville. Její ostatky jsou uloženy v kapli mateřského domu v Tours. Při jejím blahořečení 20. 11. 1994 papež Jan Pavel II. řekl:

„Oheň lásky, který chtěl Kristus roznítit na zemi, měl se rozšiřovat pomocí rodin, které by ho udržovaly. V tomto roce (jejího blahořečení), zasvěceném zvláště rodinám, svěřuje nám Marie Poussepinová misi lásky a naděje: narozená v rodině, která ji podporovala, je nyní povýšená k úctě oltáře jako jedna z našich sester, pokorná a velkomyslná Boží dcera, schopná porozumět problémům, se kterými zápasí (i dnešní) rodina. Zároveň nám ukazuje cestu řešení: lásku, která vychází ze Srdce Ježíše, Krále celého světa.“

Kongregace, kterou Marie založila, byla v Janville v roce 1803 reformovaná, rozrostla se do 34 zemí a vedle pedagogické činnosti a původní péče o nemocné poskytuje i pomoc malomocným.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Franciscus de Sales (1622); Felicianus, ep. Fulginaten (asi s. III.); Babylas (250); Exsuperantius, ep. Cingulen (asi s. V.); Paula Gambara Costa (1515); Gulielmus Ireland et Ioannes Grove (1679); Maria Poussepin (1744); Vincentius Lewoniuk et XII socii (1874); Timotheus Giaccardo (1948)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.