Světci k nám hovoří...


blah. Timotej /Jozef/ Giaccardo

Timotheus Giaccardo

24. ledna, připomínka
Postavení:kněz SSP
Úmrtí:1948

ŽIVOTOPIS

Narodil se 13. 6. 1896 v Narzole ležící asi 40 km od provinčního města Cuneo v Itálii do chudé rolnické rodiny Štěpána Giaccarda a Marie roz. Gagna. Brzy poté byl pokřtěn jménem Josef. Ve 12 letech se seznámil s o. Jakubem Alberionem (pam. 26. 11.) zakladatelem Rodiny sv. Pavla a toto setkání mělo pro celý jeho život velký význam.

Josef byl už dříve plný nadšení pro nové aktivity, a přitom jeho zbožnost byla velmi výrazná podobně jako pořádkumilovnost a horlivá snaha o dobro. Jakub Alberione ho vzal do malého semináře v Albě, kde byl v té době od biskupa ustanoven profesorem a duchovním vůdcem seminaristů. S jeho souhlasem Josef v dalším roce o slavnosti Neposkvrněného početí P. M. složil slib čistoty.

V roce 1914 vypukla v Evropě první světová válka s velice ničivými následky. Josef Giaccardo byl v roce 1916 povolán k vojenské službě do Alessandrie v oblasti Piemontu a přidělen k sanitární skupině. Kvůli nevyhovujícímu zdravotnímu stavu byl asi po měsíci z armády propuštěn. Vrátil do semináře a děkoval Bohu za milost povolání.

Podle některých údajů Josef Giaccardo se svolením svého biskupa vstoupil do nového řeholního institutu a pozdější kongregace Societas a Sancto Paulo Apostolo (SSP) už 4. 7. 1917, i když je rozšířen i údaj, že do této komunity vstoupil až jako kněz, a teprve počínaje rokem 1921 je uváděn pouze novým řeholním jménem Timotej. Je pravděpodobné, že k jeho oficiální změně jména došlo až po prvních slibech, když ho 5. 10. 1921 zakladatel Alberione s tímto jménem po Timotejovi, pomocníku sv. Pavla, představil veřejnosti.

Kněžské svěcení Josef Timotej Giaccardo přijal 19. 10. 1919. Jakub Alberione ho pak svým mladým členům Rodiny svatého Pavla představil jako jejich (novic)mistra a v tomto společenství ho s láskou nazývali „Il Signore Maestro“. Tuto řeholní společnost či institut Jakub Alberione založil za účelem vzniku apoštolských vydavatelství a k hlásání pravd víry prostřednictvím sdělovacích prostředků.

Timotej Giaccardo byl 15. 1. 1926 poslán do Říma, aby tam otevřel první dům Rodiny sv. Pavla a byl v něm představeným. Zde také 16. 3. 1927 složil věčné sliby. Představeným byl do 16. 9. 1930, kdy byl povolán zpět do Alby. Do Říma se vrátil v roce 1932, ale když v roce 1936 se Jakub Alberione rozhodl, že s ním vymění místo působení, poslal Timoteje za představeného mateřince do Alby. Odtud se Timotej naposled vracel natrvalo do Říma 4. 10. 1946 jako první generální vikář kongregace a pokračoval v úzké spolupráci se zakladatelem.

V roce 1947 byla Timotejovi diagnostikována akutní leukémie a všechny léky se ukázaly jako neúčinné. Zemřel v Římě ve věku 52 let 24. 1. 1948 v den, kdy tehdy byl svátek jeho patrona Timoteje (ten byl později přesunut 26. 1.). Jeho ostatky jsou uloženy v kryptě kostela Santa Maria Regina degli Apostoli alla Montagnola i s ostatky později zesnulého Jakuba Alberione v blízkosti domu, odkud se kdysi oba podíleli na řízení rozrůstající se Paulínské rodiny.

Blahořečený byl 22. 10. 1989 papežem Janem Pavlem II.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Franciscus de Sales (1622); Felicianus, ep. Fulginaten (asi s. III.); Babylas (250); Exsuperantius, ep. Cingulen (asi s. V.); Paula Gambara Costa (1515); Gulielmus Ireland et Ioannes Grove (1679); Maria Poussepin (1744); Vincentius Lewoniuk et XII socii (1874); Timotheus Giaccardo (1948)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.