Světci k nám hovoří...


sv. Artemas

Arthemas

25. ledna, připomínka
Postavení:mučedník
Úmrtí:s. III./IV.

ŽIVOTOPIS

Přibližně 20 km západně od Neapole leží italské město Pozzuoli. V něm z důvodu víry podstoupil mučednickou smrt sv. Artemas, jak stručným způsobem upozorňuje Římské martyrologium. Je udáváno, že v 6. století byl vyobrazen na mozaikách v chrámu sv. Prisky poblíž Capua a jeho kult v Pozzuoli potvrdila kongregace obřadů 10. 7. 1959.

Ostatní zprávy pocházejí z legendy, podle které se Artemas zabýval zvláště literaturou a byl velmi nadaným studentem. Po čase byl jmenován do funkce asistenta učitele. Svého povýšení se Artemas snažil využít k tomu, aby žáky, kterým měl pomáhat, přivedl ke křesťanské víře. Za Diokleciánova pronásledování se však snaha získávat nové věřící Kristu rovnala rozsudku smrti, zejména tehdy, když se odsouzený své víry odmítl vzdát. Tradice říká, že byl svými spolužáky z pohanské školy psacími potřebami ubodán k smrti. Došlo k tomu 25. 1., rok se nedochoval.

Z příběhu je nejdůležitější, že žít víru znamená snažit se ji také předávat dál, i když se někdy stane, že naše snaha z lásky vyvolá nenávist na straně protivníka.

Slovo legenda ještě neznamená rozšířený výmysl, ale jeho význam je v první řadě uváděný jako literární útvar vyprávějící o životě a skutcích světců, potom jako vysvětlující text k nějakému vyobrazení a teprve na posledním místě je, že může být chápán jako nepravdivý. Mnohé i „nepravdivé“ legendy však v sobě skrývají alespoň pravdivé poučení nebo vysvětlení k atributům. Setkáváme se také s takovými, které mohou obsahovat směs těchto významů, zejména jsou-li z velmi dávné doby a sepsané z tradovaného obsahu. Ten někdy bývá ještě zpestřen nastavením. A s tím vším odborníci při hledání co nejspolehlivějšího základu počítají a svá vyjádření dělají i proto stručnějšími.

Legenda o Artemasovi končí vyjádřením, že anděl nesl před očima přítomných jeho duši do nebe a pohřbil jeho tělo. A tento zázrak způsobil, že se mnozí obrátili na křesťanskou víru.

Skutečnost souvisí s vyjádřením proslulého Tertuliána z II. století, který ve svém výroku poukázal na to, že krev mučedníků se stává semenem nových křesťanů. Jinými slovy na pevnosti a opravdovosti víry závisí její šíření a společným jmenovatelem svatých je láska k Bohu, která se projevuje i láskou k lidem.

Toto je hlavním poselstvím tak málo známého sv. Artemase i ostatních svatých.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

conversio Paulus, Apostolus ; Ananias, discipulus Iesu (s. I.); Arthemas (s. III./IV.); Agileus (s. III./IV.); Iuventinus et Maximinus, m. (363); Bretannio (s. IV.); Palæmon (s. IV.); Præiectus et Amarinus (676); Henricus Suso (1366); Poppo (1048); Antonius Migliorati (1450); Archangela Girlani (1495); Franciscus Zirano (1603 ); Emmanuel Domingo y Sol (1909); Æmilia Fernández Rodríguez (1939); Maria /Magdalena Antonia/ Teresa Grillo Michel (1944); Antonius Świadek (1945)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.