Světci k nám hovoří...


blah. Marie Magdaléna Terezie Grillo Michel

Maria /Magdalena Antonia/ Teresa Grillo Michel

25. ledna, připomínka
Postavení:vdova, zakladatelka kongregace P.SDP
Úmrtí:1944

ŽIVOTOPIS

Narodila se 25. 9. 1855 ve Spinetta Marengo u Alessandrie (Alexandrie) v italské oblasti Piemontu asi 90 km východně od Turína. Byla pátým dítětem Josefa a Marie Antoniety Parvopassau a při křtu dostala jméno Magdaléna. Otec pracoval jako vedoucí lékař v nemocnici a zemřel v době, kdy ještě Magdaléna byla malá. Její matka se kvůli univerzitnímu studiu svého staršího syna Františka v roce 1867 přestěhovala s dětmi do Turína, kde Magdaléna dokončila základní školu a potom odešla na internátní školu institutu anglických panen v Lodi, kde v roce 1873 promovala.

V 18 letech se vrátila do Alessandrie, kde se později v jednom salonu místní aristokracie seznámila se svým budoucím manželem Janem Michelem, který velel pěšákům italské armády. Svatbu měli 2. 8. 1877 a po ní je čekaly opakované změny bydliště podle toho, kam byl kapitán Jan převelen. Vystřídali tak další bydliště v Casercii, Acireale, Catanii, Portici a v Neapoli. Na tomto společném posledním místě dostal Jan Michel při vojenském defilé 13. 6. 1891 velmi silný úpal a nečekaně zemřel. Pro milující manželku to byl šok, který časem přešel v silnou depresi.

Magdaléna jako křesťanka cítila, že musí něco dělat. Chtěla si také něco přečíst a sáhla po životopise Josefa Cottolengo (pam. 30. 4.) Zde našla inspiraci k tomu, co by mohla dělat. Dozvěděla se, že Cottolengo v Turíně při setkávání se s velkou hmotnou i duchovní bídou a s konkrétním případem vážněji nemocné matky, kterou pro její nouzi do nemocnice nepřijali, se rozhodl pro zřízení nemocničního domu Boží prozřetelnosti pro ty nejpotřebnější a založením družin pomohl sirotkům, invalidům i mentálně postiženým a zdánlivě nevyléčitelným ubožákům všeho druhu. To ji vedlo k tomu, že tento dům v Turíně navštívila a potom i ona se začala ujímat lidí v nouzi a dveře svého domu otevřela nejpotřebnějším, aby jim poskytla azyl. V roce 1893 viděla, že tento dům nestačí, a uchvácena charitativní činností prodala palác po manželovi a za takto získané peníze koupila sice starší, ale prostornější dům, který upravila a nazvala „malým útulkem Boží Prozřetelnosti“. Úřady se na její počínání dívaly podezřívavě a příbuzní prý v něm viděli zapáchající idealismus, kterým ochuzuje dědice. Také tzv. „přátelé“ začali být nepříjemní, ale na druhé straně Boží prozřetelnost posílala Magdaléně stále více ochotných spolupracovnic pro toto charitativní dílo. Láska z jejich strany a ze strany svěřenců, kterým poskytla domov, byla pro ni posilou a nasměrováním k tomu, že za iniciativy církevních institucí dala 8. 1. 1899 základ nové kongregace tzv. Malých sester Boží Prozřetelnosti. Alexandrijský biskup Giuseppe Capecci 29. 3. 1901 dekretem potvrdil tuto řeholní společnost, v níž sestry složily časné sliby a paní Magdaléna s novým jménem Terezie se stala matkou představenou.

Terezie Grillo rozšiřovala své řeholní a charitativní dílo, upevňoval institut a starala se o jeho rozmach. Neméně starostlivě bděla nad duchovním životem sester, kterým byla příkladem v činnosti silně zakořeněné v kontemplaci. Přičinila se o vnik nových domů Malých sester Boží Prozřetelnosti v Piemontu, Benátsku, Lombardii, Ligurii, Apulii, později v Brazílii a Argentině. Osmkrát navštívila Jižní Ameriku, zakládala mateřské školy, sirotčince, školy, nemocnice a pečovatelské domovy.

Papež Pius XII. 8. 6. 1942 oficiálně tuto kongregaci Malých sester Boží Prozřetelnosti potvrdil. Matka Terezie zemřela 25. 1. 1944 v nedožitých 89 letech.

POZNÁMKA

*Známá je především svým řeholním jménem Terezie a příjmením Grillo. Byla však pokřtěná M. Magdaléna s dalším jménem po matce Antonie. V mládí, asi po smrti otce, byla známá jako Magdaléna Parvopassau, tedy s příjmením užívaném matkou. Po provdání používala příjmení manžela Michel a v našem jazyce bývá uváděna jako Grillová – Michelová.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

conversio Paulus, Apostolus ; Ananias, discipulus Iesu (s. I.); Arthemas (s. III./IV.); Agileus (s. III./IV.); Iuventinus et Maximinus, m. (363); Bretannio (s. IV.); Palæmon (s. IV.); Præiectus et Amarinus (676); Henricus Suso (1366); Poppo (1048); Antonius Migliorati (1450); Archangela Girlani (1495); Franciscus Zirano (1603 ); Emmanuel Domingo y Sol (1909); Æmilia Fernández Rodríguez (1939); Maria /Magdalena Antonia/ Teresa Grillo Michel (1944); Antonius Świadek (1945)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.