Světci k nám hovoří...


@

Used with permission of The Hagiography Circle

blah. Marie de la Dive

Maria de la Dive

26. ledna, připomínka
Postavení:mučednice
Úmrtí:1794

ŽIVOTOPIS

Narodila se 18. 5. 1723 v Saint-Crespin-sur-Moine v departementu Maine-et-Loire ve Francii do šlechtické rodiny. Provdala se za pana Verdiera ze Sorinière a měli spolu dvě dcery a syna Jindřicha Karla Gasparda, který byl ve Vendée popraven republikány.

Marie de La Dive poté co se stala vdovou žila jako laik, věrna zásadám své katolické víry, i s dcerami Kateřinou a Marií Luisou na svém panství v Champ-Blanc u Longeronu. Tam za nimi po rozpuštění klášterů přišla příbuzná Rozálie, která byla představenou benediktinského kláštera v Angers. Všechny byly 19. 1. 1794 zatčeny a vyslýchány revolučním výborem. Marie de La Dive byla za svoji věrnost církvi odsouzena k popravě gilotinou, která byla vykonána 26. 1., a příbuzná řeholnice byla popravena podobně v následující den. Mariiny dcery byly společně se služebnou Marií Fonteneau zastřeleny 10. 3. Marie de La Dive byla se svou příbuznou Rozálií a s dalšími 99 mučedníky francouzské revoluce blahořečené 19. 2. 1984 papežem Janem Pavlem II.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Timotheus et Titus, ep. Creten (s. I); Theogenes, m. Hippone (asi 257); Paula, vidua (404); Xenophon, Maria, Ioannes et Arcadius (s. VI.); Albericus, abbas (1109); Augustinus (Eystein) Erlandssön (1188); Maria de la Dive (1794); Iosephus Gabriel del Rosario Brochero (1914); Michael Kozal (1943); Gabriel Maria /Ioannes Stephanus/ Allegra (1976)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.