Světci k nám hovoří...


sv. Baldomer

Baldomerus

27. února, připomínka
Postavení:kovář, mnich
Úmrtí:asi 660
Patron:Lyonu a zámečníků
Atributy:kovářská zástěra, kladivo a kleště

ŽIVOTOPIS

Narodil se asi těsně před rokem 600 v Lyonu ve Francii. Stal se kovářským mistrem. Neoženil se, ale za svou rodinu považoval chudé. Ve své dílně se svědomitostí otce pečoval o všechny své pomocníky a tovaryše. U všech, za které cítil odpovědnost, dbal nejen o řemeslnou stránku, ale i o morální a duchovní úroveň. Sám vždy začínal den modlitbou a dobrým předsevzetím. Také my bychom si měli každý den vzpomenout na přísloví: "Bez Božího požehnání marné lidské namáhání." Z ranní mše svaté čerpal pak požehnání do celého dne. Na paměti měl: "Hledejte především Boží království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno"(Mt 6,33).

Práci vždy začínal se slovy. "Ve jménu Páně." A druhým jeho heslem bylo "Bohu díky." Nikdy neopomněl za vše Bohu děkovat. Ke všem byl štědrý a často vyzýval druhé k důvěře v Boha. Byl velmi známým a oblíbeným. Jeho zásadou byla pravda, nikdy nezalhal a nikoho neošidil.

V jeho 60 letech s ním promluvil lyonský opat Viventius, který v něm poznal mimořádného muže, a nabídl mu vstup do kláštera. Baldomer do něj vstoupil a stal se vzorným mnichem, který pro sebe hledal poslední místo. Biskup Geodrich se jej rozhodl vysvětit na podjáhna. Baldomer se zdráhal. Jeho život v klášteře byl krátký.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Gabriel a Virgine Perdolente (Franciscus); Possenti (1862); Baldomerus (asi 660); Iulianus et Eunus (s. III.); Besas (s. III.); Honorina (s. inc.); Basilius et Procopius Decapolita (741); Hippolytus, abbas in monte Iura (ca. 770); Gregorius, monachus (ca. 1005); Lucas, abbas Messanen (1149); Anna Line (1601); Marcus Barkworth et Rogerius Filcock (1601); Gulielmus Richardson (1603); Francisca Anna a Virgine Perdolente Cirer Carbonell (1855); Maria a Iesu Deluil Martiny (1884)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.