Světci k nám hovoří...


@

Used with permission of The Hagiography Circle

sv. Agata Lin Zhao, Jeroným Tingmei a Vavřinec Wang

Agatha Lin Zhao, Hieronymus Lu Tingmei et Laurentius Wang Bing

28. ledna, připomínka
Postavení:mučedníci
Úmrtí:1858

ŽIVOTOPIS

Máme před sebou tři jména vzpomínaná 9. 7. ve skupině 120 čínských mučedníků z let 1648-1930 v čele s Augustinem Zhao Rongem, kteří byli 1. 10. 2000 papežem Janem Pavlem II. zapsáni do seznamu svatých.

Z této skupiny dnes připomínaná trojice mučedníků má nejen společné úmrtí pro víru, ale všichni tři byli laici a katechety apoštolského vikariátu v Kuej-čou (známém také jako Guizhou). V této provincii, v Mao-Keou v Langdai byli po mučení sťati 28. 1. 1858. Blahořečeni byli papežem Piem X. 2.5. 1909 spolu s dalšími mučedníky z Číny.

Agata Lin Zhao se narodila v roce 1817 v Qinglong (Ma-Trang) v provincii Kuej-čou. Jméno Agáta dostala při sv. křtu asi ve třech letech po návratu svého otce vězněného pro víru. Přesto, že šlo o něco neobvyklého, již jako malá dívka se naučila číst a psát. Později studovala v dívčí škole a duchovním otcem Liu jí bylo nakonec svěřeno i vedení nové školy pro dívky. Měla katechetické vzdělání a úspěšně usilovala o šíření evangelia. V 18 letech složila soukromý slib panenství a o 7 let později ho zopakovala do rukou kněze.

Ze školy v Guiyang musela odejít, když její otec po druhém věznění nemohl pracovat kvůli zdravotnímu stavu, ve kterém se vrátil. Navíc jim byl zabaven majetek, a tak matka s dcerou musely vydělávat na živobytí. Po smrti otce matka od Agáty odešla a ta šla za svým povoláním a mnoho lidí přivedla ke katolické víře. V Guiyangu se také setkala s katechetou Jeronýmem. Jeho i Vavřince pak byla navštívit a povzbudit v době jejich vyslýchání. Následně také ona byla „poctěna“ křivým obviněním, a nakonec s nimi odsouzena ke smrti stětím hlavy.

Jeroným Lu Tingmei (Yeilou) se narodil v roce 1811 v Langdai v provincii Kuej-čou. Vynikal inteligencí i mohutnější postavou. Oženil se a měl dva syny a dceru. Ve 38 letech hledal víru v náboženské sektě Quinshui a po dalších čtyřech letech z vypůjčené křesťanské literatury došel k poznání pravdy o katolické církvi. V roce 1853 ho otec Tommaso Luem pokřtil jménem Jeroným a zároveň přijal svátost biřmování.

Po smrti své manželky začal žít asketicky a pokračoval v šíření evangelia. V roce 1854 byl zřejmě proto obviněn ze zrady a podstoupil různá mučení. V evangelizaci přesto pokračoval v Mao-Keou dál a po seznámení se s Vavřincem Wangem se dokonce domluvili na postavení katolické kaple na volném prostranství v obci, přestože Vavřinec byl původně pro její zbudování mimo obec. Pochopitelně se našly osoby i mezi příbuznými, kterým se křesťanský symbol v obci nelíbil. Netrvalo dlouho a při společných modlitbách s dalšími věřícími zde byli 13. 12. 1857 Jeroným i Vavřinec na příkaz mandarína zadrženi a předvedeni k výslechu. Jeroným si ještě sebou vzal text toleranční smlouvy z roku 1846 a brožuru týkající se katolického náboženství v naději, že je před mandarínem obhájí.

Vavřinec Wang Bing (Luolong) se narodil v roce 1802 v Guiyangu v provincii Kuej-čou jako syn katolických manželů. Ti byli spolu s dalšími křesťany uvězněni a deportováni do Yili v Mongolsku, kde zemřeli. Vavřinec pak bydlel u příbuzných a ve 20 letech se oženil. Měl dva syny a tři dcery. V roce 1854 došlo Vavřincovým přičiněním k více konverzím v oblasti Pingyue a Wongan. Pak proti němu vyvstalo falešné obvinění, kvůli kterému odešel do Mao-Keou, kde se setkal s Jeronýmem a domluvili se dokonce na postavení kaple. Jak uvedeno u Agaty Lin Zhao všichni tři zde postoupili mučednickou smrt stětím hlavy na levém břehu řeky Ou.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Thomas de Aquino (1274); Ioannes, presb. apud Lingones (asi 554); Iacobus, eremita (s. VI); Iulianus, ep. Conchen (asi 1207); Bartholom, relig. Ordo Camald (1224); Iulianus Maunoir (1683); Agatha Lin Zhao, Hieronymus Lu Tingmei et Laurentius Wang Bing (1858); Iosephus Freinademetz (1908); Moyses Tovini (1930); Maria Aloysia Montesinos Ordu (1937); Olympia (Olga) Bida (1952)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.