Světci k nám hovoří...


sv. Ingenuin

Ingenuinus

5. února, připomínka
Postavení: biskup
Úmrtí:asi 605

ŽIVOTOPIS

Zde si připomínáme prvního biskupa Sabionu (Säben) v Jižním Tyrolsku Ingenuina, který se někde vyskytuje i pod názvem Genuinus (vyobrazený vlevo). Druhou postavu si připomeneme následovně. Je to Albuin jako poslední biskup města, které již neexistuje.

Ingenuin v této zaniklé diecézi žil a působil za papeže Řehoře Velikého a v roce 588 se zúčastnil synody v Marano. Zemřel v době, kdy Jižní Tyrolsko bylo napadáno Langobardy a Bajuvary. Biskupské sídlo se nacházelo blízko Brixenu. Tam také podle některých údajů biskup Hartmann (pam. 23. 12.) z Brixenu v roce 1141 přenesl ostatky Ingenuina i biskupa Albuina, který zemřel o 400 let později. V Martyrologium Romanum 2001 je každý uveden samostatně, i když jsou vlastně připomínáni společně.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Agatha, virgo et m. Catanæ. (asi 251); martyres in Ponto (koncem s. III.); Avitus, ep. Viennen (518); Ingenuinus (asi 605); Lucas, abbas (995); Albuinus (1005/1006); Sabas de Collesano, monachus (995); Adalheidis, abbatissa (1015); Francisca Mézière (1794); Elisabeth Canori Mora (1825); Iesus Méndez (1928)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.