Světci k nám hovoří...


sv. Sáva z Collesano

Sabas de Collesano, monachus

5. února, připomínka
Postavení:mnich
Úmrtí:995

ŽIVOTOPIS

Narodil se kolem roku 910 v Collesano u Palermy v Itálii do rodiny, ze které se pro duchovní život rozhodly čtyři osoby. Dnes je z nich připomínán Sáva i se zmínkou o svém bratrovi Makariovi (pam. 16. 12.), neboť spolu s ním se neúnavně podílel na šíření mnišského cenobitského života v oblasti Kalábrie a Lukánie. Právě v době, kdy Saracéni na tyto komunity dělali nájezdy, aby je pustošili a znemožňovali mnišský komunitní život.

Někde je při zmínkách o jejich rodičích uváděno, že otec Kryštof vstoupil do kláštera sv. Filipa z Agiry a stal se basiliánským mnichem v Enna, aby pak vedl poustevnický život v lauře sv. Michaela v Crisma, kam za ním přišli i synové. Hladomor v roce 940 a následujícím roce je přiměl vycestovat do Kalábrie, kde zamířili k severozápadní hranici Kalábrie s Lukánií. Zde založili dvě mnišské komunity sv. archanděla Michaela a sv. Štěpána prvomučedníka. Po smrti rodičů pomáhali a povzbuzovali v různých klášterech kvůli častým nájezdům Saracénů. V té době byl Sáva i u umírajícího Lukáše. Potom oba bratři konali pouť do Říma, kde Sáva v klášteře San Cesario ještě v roce 995 zemřel.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Agatha, virgo et m. Catanæ. (asi 251); martyres in Ponto (koncem s. III.); Avitus, ep. Viennen (518); Ingenuinus (asi 605); Lucas, abbas (995); Albuinus (1005/1006); Sabas de Collesano, monachus (995); Adalheidis, abbatissa (1015); Francisca Mézière (1794); Elisabeth Canori Mora (1825); Iesus Méndez (1928)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.