Světci k nám hovoří...


@

Used with permission of The Hagiography Circle

sv. Ježíš Mendez Montoya

Iesus Méndez

5. února, připomínka
Postavení:kněz a mučedník
Úmrtí:1928

ŽIVOTOPIS

Narodil se 10. 6. 1880 v Tarímbaro v arcidiecézi Morelia v mexickém státě Michoacán. Stal se knězem a vyhledávaným zpovědníkem. Žil mezi chudými rodinami a působil jako katecheta a učitel hudby.

Je uváděn jako duchovní vůdce rolníků a dělníků, který uměl využít dary Boží milosti, které mu byly uděleny.

Mexická ústava z roku 1917 byla proticírkevní a její přijetí způsobilo náboženské pronásledování se zavíráním farních škol a vražděním některých kněží a laických vůdců.

Ježíš Mendez při slavení bohoslužby v domě, kde se skrýval, byl 5. 2. 1928 objeven federálními vojáky, když se snažil ukrýt proměněné hostie. Ještě si s odvahou vyžádal dovolení k jejich konzumaci a sestře přitom řekl, že jde o Boží vůli. Vojáci ho pak vyvedli ven a třemi ranami zastřelili.

Blahořečený byl 22. 11. 1992 a kanonizován 21. 5. 2000 v Římě papežem Janem Pavlem II. ve skupině 25 mučedníků mexické revoluce. Vedle dnešního dne svého vstupu do nebe je martyrologiem připomínán ve společenství s ostatními 21. 5.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Agatha, virgo et m. Catanæ. (asi 251); martyres in Ponto (koncem s. III.); Avitus, ep. Viennen (518); Ingenuinus (asi 605); Lucas, abbas (995); Albuinus (1005/1006); Sabas de Collesano, monachus (995); Adalheidis, abbatissa (1015); Francisca Mézière (1794); Elisabeth Canori Mora (1825); Iesus Méndez (1928)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.