Světci k nám hovoří...


@

Used with permission of The Hagiography Circle

sv. Matouš Correa

Matthæus Correa

6. února, připomínka
Postavení:kněz a mučedník
Úmrtí:1927

ŽIVOTOPIS

Narodil se 23. 7. 1866 v Tepechitlán ve státě Zacatecas v Mexiku do velmi chudé rodiny. Ve 26 letech se stal knězem a pak vykonával pastoraci v různých farnostech. Při působení v aktivní farnosti ve Valparaíso Katolická akce prý chtěla podporou tzv. „Manifestu“ vyzvat vládu ke zrušení platných antiklerikálních zákonů. Proto tam byl vyslán generál Eulogius Ortíze s pověstí krutosti. Okamžitě tam začal represivní činnost proti mladým katolíkům. Mezi jiným tam zatkl otce Matouše a jeho spolupracovníka s některými dalšími mladými lidmi, které považoval za představitele patřící ke členům ozbrojeného povstání Cristero, ale soudce je pro nevěrohodnost toho, že by k nim patřili, osvobodil. Generál Ortíz pak pro svůj neúspěch vzplál touhou po pomstě, zvláště proti otci Matoušovi. Toho poslal zpovídat údajné zločince, aby je připravil na smrt, a následně vyžadoval od Matouše, aby prozradil, z čeho se zpovídali. Otec Matouš, který viděl, že je v ohrožení života, mu však statečně odpověděl: "Můžete mě také zabít, protože kněz je povinen zachovávat zpovědní tajemství."

Následujícího rána 6. 2. 1927 byl otec Matouš zastřelen na předměstí Durango City. Stal se mučedníkem za to, že odmítl porušit zpovědní tajemství.

Blahořečený byl 22. 11. 1992 papežem Janem Pavlem II. a jím i kanonizován 21. 5. 2000 na náměstí sv. Petra v Římě ve skupině „sv. Kryštofa Magellana a jeho 24 společníků“. Všichni byli zabiti nenávistí k víře v letech 1915 až 1937. Mimo vzpomínky v den mučednické smrti jsou připomínáni i společnou památkou 21. 5.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Paulus Miki et XXV socii (1597); Antolianus (s. III.); Silvanus (ep.), Lucas (diaconus) et Mocius (lector) (asi 235/238); Dorothea et Theophilus (asi s. IV.); Meles (488); Vedastus (asi 540); Amandus, ep. Traiecten. (asi 679); Renula seu Renildis (s. VIII.); Guarinus, , ep. Prænestin. (1159); Brinolfus Algotsson (1317); Angelus de Furci (1327); Maria Teresia Bonzel (1905); Alphonsus Maria Fusco, presbyter (1910); Franciscus Spinelli (1913); Matthæus Correa (1927)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.