Světci k nám hovoří...


Basilius et Procopius Decapolita

27. února, připomínka
Úmrtí:741


Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Gabriel a Virgine Perdolente (Franciscus); Possenti (1862); Baldomerus (asi 660); Iulianus et Eunus (s. III.); Besas (s. III.); Honorina (s. inc.); Basilius et Procopius Decapolita (741); Hippolytus, abbas in monte Iura (ca. 770); Gregorius, monachus (ca. 1005); Lucas, abbas Messanen (1149); Anna Line (1601); Marcus Barkworth et Rogerius Filcock (1601); Gulielmus Richardson (1603); Francisca Anna a Virgine Perdolente Cirer Carbonell (1855); Maria a Iesu Deluil Martiny (1884)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.