Světci k nám hovoří...


blah. Filip Jeningen

Philippus Jeningen

8. února, připomínka
Postavení:lidový misionář TJ
Úmrtí:1704
Atributy:kříž, berla, růženec

ŽIVOTOPIS

Narodil se 5. 1. 1642 v Eichstättu v Bavorsku na území dnešního Německa. Byl čtvrtý ze 13 dětí zlatníka a starosty Nikolause Jeningena. Od 15. 8. 1654 byl prý zapojen do aktivit mariánské kongregace. Ve 14 letech zatoužil po vstupu do jezuitského řádu, ale pro odpor rodičů musel 7 let čekat, než mohl v Landsbergu nastoupit do noviciátu. Po jeho ukončení studoval na jezuitské koleji v Ingolstadtu. V roce 1672 byl v Eichstättu vysvěcen na kněze a potom začal vyučovat na gymnáziu v Dillingenu. Toužil po působení v misiích někde v Indii, ale jeho představení rozhodli, že jeho misijním působením má být jeho vlast. V roce 1680 ho poslali do Ellwangenu a později do Mindelheimu a Dillingenu.

Podle slov představeného provincie žil otec Filip Jeningen zcela v souladu se spiritualitou, které učil sv. Ignác, a tím pomohl mnohým lidem k obnově jejich křesťanského života, aby ve svém vztahu s Bohem se nechali od něj obnovit. Vyjadřoval se prostým jazykem a v tom, že žil, čemu učil, a nepožadoval nic, co by sám nedělal, vynikala jeho hodnověrnost, pro kterou byla jeho slova lidmi přijímána.

V Ellwangenu začal otec Filip působit jako lidový misionář a byl pověřen správou kaple Panny Marie, ke které za jeho působení směřovalo více poutníků. Vzhledem k jejich zvyšujícímu se počtu dostal na hoře Schönenberg povolení ke stavbě barokního chrámu, který byl zbudován v letech 1682 až 1685.

Mezi těmi, kterým otec Filip Jeningen dával duchovní cvičení, vynikla jeho velká péče o vojáky, vězně a odsouzené k smrti. Byl aktivní až do konce svého života a zemřel po posledním zahájení duchovních cvičení následkem vážného onemocnění. Byl pohřben v roce 1704 v ambitu chrámu svatého Víta v Ellwangenu. Zde byly jeho ostatky vyzvednuty v roce 1953 a pak znovu uloženy v Mariánské kapli.

Blahořečený byl až 16. 7. 2022 před tímto chrámem lucemburským kardinálem předsedou biskupské komise EU Jeanem-Claudem Hollerichem z pověření papeže Františka.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Hieronymus Emiliani (1537); Iosephina Bakhita (1947); Cointha (249); Iuventius seu Eventius (397); martyres Constantinopoli monachi monasterii Dii (asi 485); Iacutus (s. VI.); Honoratus, ep. Mediolanen (asi 570); Nicetius, episcopus (asi 610); Paulus, ep. Virodunen (asi 647); Petrus Igneus (1089); Stephanus, eremita (1124); Philippus Jeningen (1704); Iosephina Gabriela Bonino (1906); Maria Esperanza a Iesu virgo (Iosepha) Alhama Valera (1983); Maria Mlada, abbatissa Pragen (994)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.