Světci k nám hovoří...


sv. Nicetius

Nicetius, episcopus

8. února, připomínka
Postavení:biskup
Úmrtí:asi 610

ŽIVOTOPIS

Především je uváděn jako biskup z Besançonu v Burgunsku (Francii) se zdůrazněním, že zpět sem po roce 592 přenesl biskupské sídlo, které po barbarské invazi bylo dočasně v Nyonu u Ženevského jezera. Zároveň začal ve své diecézi s potřebnou obnovou po barbarském pustošení alemanskými kmeny. Je však o něm dochováno málo údajů. Připomíná se, že byl přítel Kolumbána z Bobbia (pam. 23. 11.), a že byl současníkem a přítelem papeže Řehoře Velikého. V biskupském městě postavil kostel sv. Petra.

V textech o něm bývá zmiňován jeho řečnický talent a velká dobročinnost.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Hieronymus Emiliani (1537); Iosephina Bakhita (1947); Cointha (249); Iuventius seu Eventius (397); martyres Constantinopoli monachi monasterii Dii (asi 485); Iacutus (s. VI.); Honoratus, ep. Mediolanen (asi 570); Nicetius, episcopus (asi 610); Paulus, ep. Virodunen (asi 647); Petrus Igneus (1089); Stephanus, eremita (1124); Philippus Jeningen (1704); Iosephina Gabriela Bonino (1906); Maria Esperanza a Iesu virgo (Iosepha) Alhama Valera (1983); Maria Mlada, abbatissa Pragen (994)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.