Světci k nám hovoří...


blah. Mikel (Michael) Beltoja

Michael Beltoja

10. února, připomínka
Postavení:mučedník
Úmrtí:1974

ŽIVOTOPIS

Narodil se 9. 5. 1935 v osadě Beltojë patřící k obci Bërdicë okres Shkodër v Albáni. Během jeho života komunistický režim vedl systematickou ateisaci albánské společnosti. Mikel Beltoja se rozhodl být knězem a šel za svým povoláním od Pána. Vzděláván biskupem Ernestem Çobou byl od něj i vysvěcen na kněze 8. 12. 1961.

Po zatčení krátce před mší sv. 19. 4. 1973 byl obviněn z agitace a propagandy pro obsah svých homilií. Následovalo odsouzení k 25 letům vězení, ale když o. Mikel u soudu prohlásil, že zůstane věrný Kristu, rozsudek mu byl změněn v trest smrti. Zastřelen byl 10. 2. 1974 ve Shkodëru.

Od roku 1944 byli mnozí křesťané vězněni, mučeni a falešně souzeni ve snaze vymýtit evangelium a křesťanskou kulturu celého národa. Během 46 let bylo v Albánii kvůli tomu údajně zabito vedle pěti biskupů a šedesáti kněží asi přes padesát řeholních osob, desítka seminaristů i dost laiků. Z těchto počtů bylo církví potvrzeno 38 mučedníků a blahořečených včetně Mikela Beltoja 5. 11. 2016. V tento výroční den jsou také společně připomínáni mimo vlastní den úmrtí.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Scholastica (asi 547); Chalarampus, Porphyrius, Dauctus et III mulieres, m. Magnesiæ (s. III.); Zoticus et Amantius, m. Romæ (s. II/IV); Silvanus, , ep. in Campania (s. V.); Troianus (asi 550); Prothadius (asi 624); Austreberta (704); Gulielmus, presb. Ord. Minorum (1157); Hugo, abbas Fossensis (asi 1163); Clara de Arimino (mezi r. 1324 -1329); Petrus Fremond et V sociæ: Catharina du Verdier de la Sorinière, Maria Ludovica du Verdier de la Sorinière, Ludovica Bessay de la Voute, Ludovica Poirier, Maria Anna Hacher du Bois (1794); Iosephus Aloysius Sanchez del Rio (1928); Eusebia Palomino Yenesw, virgo (1935); Aloysius Stepinac (1960); Michael Beltoja (1974)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.