Světci k nám hovoří...


@

Used with permission of The Hagiography Circle

sv. Petr Maldonado

Petrus Maldonado Lucero

11. února, připomínka
Postavení:kněz a mučedník
Úmrtí:1937

ŽIVOTOPIS

Narodil se 15. 6. 1892 v Sacramentu u Chihuahua v Mexiku jako syn Apolináře Maldonada a Michaely roz. Lucero. V 17 letech vstoupil do diecézního semináře. Zde vynikal zbožností s vřelým vztahem lásky k Ježíši v Nejsvětější svátosti, pro který byl vytrvalým adorátorem a později jako kněz zaváděl noční adorace pro farníky. Svá bohoslovecká studia v roce 1914 musel přerušit kvůli uzavření semináře. Kněžské svěcení přijal až v roce 1918 v El Pasu v Texasu. V začátcích kněžského života vystřídal více farností, až v roce 1924 byl jmenován farářem v malém městě Santa Isabel. Propagoval i zde noční adorace a oddanou úctu k Panně Marii.

Za pronásledování v letech 1926-1929 prý unikl nebezpečí, které tehdy hrozilo ze strany policie a vládních agentů. V roce 1931 i přes opětné, ještě silněji rozhořené pronásledování setrval věrně ve své službě faráře. V roce 1934 byl zatčen a vyhoštěn do El Pasa v Texasu, ale poměrně brzy se rozhodl pro tajný návrat do vlasti. Na cestě do své farnosti ho pozastavilo onemocnění s vysokými horečkami, ale od cíle ho nic neodradilo. V Santa Isabel* vykonával svou službu do února 1937.

Žil v La Boquilla v domě, který sloužil jako oratoř do 10. 2., kdy tam vtrhlo několik opilých ozbrojených mužů. Petr Maldonado byl ochoten jít s nimi, pouze někoho ze svých lidí požádal o klobouk. Ten mu ho podal tak, že zakrývalo malé ciborium s proměněnými hostiemi, které mu podal zároveň. Bosého ho odvedli k „výslechu“ do budovy radnice. Tam ho velitel začal surově bít a ostatní se přidali. Otci Petrovi vypadlo ciborium a kati mu jeho obsah dali do úst s příkazem, aby jedl. Tím nevědomky splnili jeho přání přijmout krátce před smrtí eucharistického Ježíše. Při úderech pažbou, kterými mu zpřeráželi zuby a zlomili nohu, ho jeden z katů střelil do čela a s prasklou lebkou jej odtáhli do další místnosti.

Tou dobou se rozjela záchranná akce ze strany žen s požadavkem na guvernéra a také dva kněží prý byli biskupem pověřeni zjištěním situace s udělením pomazání nemocným. Po oficiálním zjištění velmi závažného stavu bylo dovoleno, aby byl převezen do nemocnice, ale již 11. 2. byla potvrzena jeho smrt. Byl však posledním mučedníkem mexické perzekuce.

Blahořečený byl 22. 11. 1992 papežem Janem Pavlem II. a jím také 21. 5. 2000 v Římě svatořečen. Jeho kanonizace se konala ve skupině 25 mučedníků z Mexika (z let 1915-1937), kteří jsou společně připomínáni 21. 5. v čele s Kryštofem Magallanesem.

POZNÁMKA

*„Santa Isabel“ (misionáři františkánského řádu pojmenované po sv. Alžbětě Uherské) bylo v té době přejmenované na „generála Tríase“.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Maria Virgo, de Lourdes; Soteris (asi 304); martyres in Numidia (začátkem IV. s.); Castrensis (století neznámé); Secundinus, ep. in Apulia (s. V./VI.); Severinus, abbas Agaunen. (s. VI.); Gregorius Pp II. (731); Paschalis Pp I. (824); Ardanus (1066); Petrus Maldonado Lucero (1937); Tobias (Franciscus); Borras Romeu (1937)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.