Světci k nám hovoří...


blah. James Alfred Miller

James Alaphridus Miller /Leo-William/

13. února, připomínka
Postavení:mučedník FSC
Úmrtí:1982

ŽIVOTOPIS

Narodil se 21. 9. 1944 do farmářské rodiny poblíž Stevens Point v americkém státu Wisconsin. Když navštěvoval školu Pacelli High School ve městě Stevens Point, seznámil se s Bratry křesťanských škol. V roce 1962 vstoupil do jejich kongregace a s hábitem přijal řeholní jméno Leo-William, ale později jako jeho druhové používal křestního jména. Své poslední řeholní sliby složil v srpnu 1969 a po nich byl poslán do misijní školy bratrů v Bluefields v Nikaragui.

Od roku 1974 působil v Puerto Cabezas jako ředitel školy, která se v té době rozrostla o 500 žáků.

Jeho úkolem byl také dozor nad vybudováním 10 škol v obcích. Spolupracoval i s nikaragujskou vládou Somozy na vzdělávacích iniciativách. Tato spolupráce se za sandinistické revoluce stala ohrožující jeho vlastní bezpečnost, a proto byl odvolán zpět do Spojených států na školu Cretin v St. Paul. Ale protože toužil po návratu do Latinské Ameriky, jeho kongregace mu v roce 1981 vyhověla a poslala ho na školu bratří v Huehuetenango v Guatemale. Byl aktivní i v Domorodém centru, kde studovali a vzdělávali se v zemědělství mladí mayští indiáni.

Bratr James Miller byl zavražděn výstřely od tří mužů se zakrytými tvářemi, když odpoledne 13. 2. 1982 pracoval na opravení školního plotu. Asi měsíc před smrtí napsal: „Kristus je pronásledován kvůli naší volbě pomáhat chudým.“ Níže připsal, že prosí Boha o milost a sílu věrně mu sloužit mezi chudými a utlačovanými v Guatemale. Svěřuje mu svůj život a vše s důvěrou přenechává jeho prozřetelnosti.

Po Jamesově smrti byl založen fond s jeho jménem, díky kterému je pokračováno v práci, kterou vykonával pro chudé a utlačované. Papež František v roce 2018 schválil dekret potvrzující, že James Miller zemřel jako mučedník a 7. 12. 2019 ho blahořečil.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Martinianus, eremita (asi 398); Castor Aquitanus (s. IV.); Benignus, m. Tuderti (s. IV); Stephanus, ep. Lugdunen (ca.515); Stephanus, abbas Reatin (s. VI); Gosbertus (874); Guimera (asi 931); Fulcranus (1006); Gilbertus, ep. Melden (1009); Iordanus de Saxonia (1237); Christina de Spoleto (1458); Eustochium (Lucretia); Bellini. (1469); Paulus Liu Hanzuo (1818); Paulus Lê-Văn-Lôc (1859); James Alaphridus Miller /Leo-William/ (1982)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.