Světci k nám hovoří...


Zvěstování Páně

Sollémnitas Annuntiatiónis Dómini

25. března, připomínka

ŽIVOTOPIS

Tato slavnost je v roce 2024 přesunuta na 8. dubna, protože den 25. 3. spadá do Svatého týdne postní doby.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Sollémnitas Annuntiatiónis Dómini; Lucia Filippini (1732); Dula (století neznámé); Everardus de Nellenburgo (1078); Hilarius Januszewski (1945); Hilarius Januszewski (1945); Latro bonus; Matrona, m. Thessalonicæ (s. inc.)); Mona (ca. 300); Hermelandus (ca. 720); Procopius, eremita (1053); Margarita Clitherow (1586); Iacobus Bird (1592); Iosaphata (Michaelina); Hordáshevska (1919); (1944)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.