Světci k nám hovoří...


Antonia de Florentia

29. února, připomínka
Úmrtí:1472


Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Oswaldus, ep. Vigornien (992); Antonia de Florentia (1472)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.