Světci k nám hovoří...


sv. Suitbert

Suitbertus

1. března, připomínka
Postavení:biskup, misionář OSB
Úmrtí:713
Atributy:biskup, hvězda (v ruce nebo na berli)

ŽIVOTOPIS

Byl Anglosas a stal se benediktinským mnichem a žákem sv. Egberta. Ten jej s Villibrordem a dalšími deseti připravil na misijní činnost u Frísů. V roce 690 odpluli do Fríska mezi pohany a mnoho jich obrátili na křesťanství. Při jeho návratu do Anglie v roce 693 byl biskupem Wilfrithem z Yorku vysvěcen na misijního biskupa bez určité diecéze. Suitbert také působil jako misionář ve Vestfálsku. Byl ochráncem pronásledovaných a žil asketickým životem. A co učil, to i konal. Nájezdy Sasů však pustošily jeho dílo u Frísů a Suitbert se proti nim cítil bezmocný. Na Pipinovi Herastalském si vyprosil rýnský ostrov u Düsseldorfu a na něm r. 710 založil klášter Verdský, pozdější Kaiserswerth se seminářem.

Za svatého byl prohlášen Lvem III. 4. 9. 810. V Düsseldorfu je z konce XII. stol. Suitbertovi zasvěcená sloupová basilika.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Suitbertus (713); Felix III., Pp (492); Albinus, ep. Andegaven (asi 550); David, ep. Menevien (asi 601); Ioanna Maria Bonomo (1670); Siviardus (ca. 680); Leo, ep. in Vasconia (s. IX.); Leo Lucas (ca. 900); Rudesindus (977); Christophorus de Mediolano (1484)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.