Světci k nám hovoří...


sv. Albín

Albinus, ep. Andegaven

1. března, připomínka
Postavení:biskup
Úmrtí:asi 550

ŽIVOTOPIS

Pocházel ze šlechtického rodu v Bretagne v západní Francii. Narodil se r. 469. Od mládí byl tichý, uzavřený a toužil po životě s Bohem, pro kterého si zachovával neporušené srdce. Jeho životní cesta vedla do kláštera v Tintillantě na území Maine-Loireském. Pomocí asketického života se přibližoval mravní dokonalosti a získal si vlády nad sebou.

V roce 504, kdy mu bylo 35 let, byl zvolen opatem a pod jeho vedením zářil celý klášter dobrým příkladem. Po necelém čtvrtstoletí byl zvolen biskupem angerským a stal se vzorným pastýřem všeho svěřeného lidu. Neúnavně hlásal Boží slovo, bděl nad čistými mravy lidu, s otcovskou péčí přistupoval k chudým a zastával se pronásledovaných. Navštěvoval vězněné a některým vymáhal svobodu. Byl plný milosrdné lásky, přívětivý, ale i přísný a neústupný, šlo-li o hájení Božích a církevních zákonů. Nesmiřitelně se postavil proti sňatkům příbuzných, které se začaly mezi šlechtou rozmáhat. Ostatní biskupové s ním souhlasili, tyto sňatky sice na jednu stranu zavrhovali, ale na druhou stranu neměli odvahu se sami šlechtě stavět na odpor. V roce 538 se Albínovi podařilo svolat církevní sněm biskupů z celé země do Orleansu a tam takovéto sňatky byly jednomyslně zakázány a prohlášeny neplatnými. Jako biskup zůstával činný a žil odříkavým životem až do vysokého stáří. Zemřel ve věku 80 let.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Suitbertus (713); Felix III., Pp (492); Albinus, ep. Andegaven (asi 550); David, ep. Menevien (asi 601); Ioanna Maria Bonomo (1670); Siviardus (ca. 680); Leo, ep. in Vasconia (s. IX.); Leo Lucas (ca. 900); Rudesindus (977); Christophorus de Mediolano (1484)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.