Světci k nám hovoří...


sv. David

David, ep. Menevien

1. března, připomínka
Postavení:biskup
Úmrtí:asi 601

ŽIVOTOPIS

Pocházel z keltské šlechtické rodiny a vynikal vysokou postavou. Rozhodl se, že si najde nerušené místo k modlitbě a rozjímání. V nehostinné krajině si postavil poustevnu. Pro umrtvování těla se nejen postil, ale mimo jiné vstupoval do ledové vody až po krk a přitom se modlil žalmy. Tak napodoboval příklad a mravy východních otců. Mnozí lidé za ním postupně stále víc přicházeli na radu a on se stal jejich duchovním otcem i léčitelem. Kolem něj se vytvořil okruh následovníků, se kterými vybudoval klášter s kostelem. Sám se stal opatem a v jeho klášteře složilo sliby mnoho mnichů, kteří se pak vydali hlásat evangelium do Cambria, Irska a do Cornubia a Armorica. Také čelili intrikám keltského obyvatelstva, které se snažili přivádět ke křesťanství.

David nakonec působil jako biskup v Menevi v Cambrii.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Suitbertus (713); Felix III., Pp (492); Albinus, ep. Andegaven (asi 550); David, ep. Menevien (asi 601); Ioanna Maria Bonomo (1670); Siviardus (ca. 680); Leo, ep. in Vasconia (s. IX.); Leo Lucas (ca. 900); Rudesindus (977); Christophorus de Mediolano (1484)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.