Světci k nám hovoří...


@

Used with permission of The Hagiography Circle

blah. Jana Bonomo

Ioanna Maria Bonomo

1. března, připomínka
Postavení:abatyše a mystička OSB
Úmrtí:1670

ŽIVOTOPIS

Narodila se 15. 8. 1606 v Asiagu v Itálii. Již v 15 letech vstoupila do kláštera benediktinek v Bassanu. Původním jménem Marie, přijala řeholní jméno Jana. Byla velmi omilostněná a mimo jiné se jí dostalo i stigmat. Velmi citlivá byla na urážení Boha, což u ní vyvolávalo slzy bolesti. Dostalo se jí trpkých zkoušek zneuznání, podezřívání i nactiutrhání. Když byla naváděna, aby se bránila, odpověděla: "To jsou drahocenné poklady; učte mne raději je pokládat ke kříži než se jim bránit či dokonce se pro ně hněvat." Prožívala také po tři léta trapné kožní onemocnění, vydávající nepříjemný zápach a úzkost, že se Bohu znelíbí. Vše ale nakonec snášela s odevzdaností do Boží vůle.

Zastávala i různé úřady včetně abatyše a bývala žádána o radu prostým lidem i váženými osobnostmi.

Umírajíc poprosila sestry za odpuštění, pokud jim dala pohoršení či jim byla na obtíž a zemřela v nedožitých 64 letech. V roce 1736, při vyzdvižení jejího těla, byli náhle uzdraveni tři nemocní a spolu s dalšími zázraky to byl důvod k blahořečení Piem VI. v roce 1783.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Suitbertus (713); Felix III., Pp (492); Albinus, ep. Andegaven (asi 550); David, ep. Menevien (asi 601); Ioanna Maria Bonomo (1670); Siviardus (ca. 680); Leo, ep. in Vasconia (s. IX.); Leo Lucas (ca. 900); Rudesindus (977); Christophorus de Mediolano (1484)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.