Světci k nám hovoří...


@

Used with permission of The Hagiography Circle

blah. Liberát Weiss a druhové

Liberatus Weiss, Samuel Marzorati et Michael Pio (Fasolus) da Zerbo

3. března, připomínka
Postavení:mučedníci a misionáři OFM
Úmrtí:1716

ŽIVOTOPIS

Narodil se 4. 1. 1675 v Konnersreuthu v Bavorsku. V říjnu 1693 vstoupil k františkánům ve Štýrském Hradci a o pět let později, ve 23 letech, přijal kněžské svěcení ve Vídni. Působil v Langenlois, dále ve Štýrském Hradci a ve 28 letech odjel do misií.

Jeho druh Samuel Marzorati, narozený r. 1670 v Biumo Inferiore, dostal jména Antonín, František a Maria. K františkánům vstoupil v Luňanu a jako kněz byl posláno římské koleje sv. Petra zv. Montorio, aby se tam připravil na misijní činnost. Vedle hlavních studií navštěvoval i lékařské a chirurgické kursy v římské nemocnici Sv. Ducha. Od Klementa XI. obdržel v březnu 1701 povolení pracovat i jako lékař.

Druhý druh Michael Fasoli da Zerbo byl z reformované františkánské provincie San Diego v Lombardii a byl jmenován misionářem v lednu 1704. Právě on s Liberátem Weissem byl společně určen do misií v Etiopii ještě s několika dalšími spolubratry. Samuel Marzorati se k nim připojil až později.

Za vlády minulého císaře Suvenvose bylo obnoveno spojení s římskou katolickou církví, ale jeho syn a nástupce Fasiladas už k ní neměl dobrý postoj a svým poddaným zakázal styky s katolickými kněžími. Protože jezuity vyhnal, kongregace pro šíření víry se rozhodla dostat do Habeše reformované františkány.

Tři hlavní misionáři se nejprve učili místnímu jazyku a pečovali o nemocné. Na nákup léků však peníze nedostávali. V Gondaru mohli působit jen skrytě. Arméni proti nim bojovali šířením odporných pomluv a obviňováním, že jsou nepřáteli Panny Marie. Císař chtěl nejdřív aby nevycházeli z domu, pak aby opustili jeho území, ale nakonec jim dovolil usadit se v provincii Tigré. Když pak onemocněl, jeho protivníci korunovali za císaře Jasuova syna Davida od hory Vekna a o tři měsíce později byli misionáři předvoláni před nového vládce, který katolickou víru nenáviděl. V Etiopii totiž byla nařízena obřízka a připouštěla se jen jedna Kristova přirozenost. Když se přiznali, že byli posláni papežem, aby obyvatelstvo učili pravé víře, která jediná může spasit, císař se rozhněval a pohrozil jim trestem smrti. Oni však prohlásili: "Zemřeme neobřezáni a až do poslední kapky krve budeme vyznávat v Kristu dvě přirozenosti." Proto nad nimi byl vynesen rozsudek, aby byli zaživa pohřbeni pod kameny říčky Angareb nedaleko pahorku Abbo.

Papež je v listopadu 1988 prohlásil za blahoslavené.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Cunegundis, imperatrix (1033 / 1039); Fridericus, abbas in Frisia (1175); Marinus et Asterius (ca. 260); Catharina Drexel (1955); Liberatus Weiss, Samuel Marzorati et Michael Pio (Fasolus) da Zerbo (1716); Emetherius et Cheledonius (ca. s. IV.); Cleonicus et Eutropius (s. IV.); Titianus, ep. Brixien (ca. 526); Winwalœus (533); Arthellais (ca. 570); Anselmus, abbas (803); Petrus Geremia (1452); Petrus Renatus Rogue (1796); Teresia Eustochius (Ignatia); Verzeri (1852); Innocentius de Berzo (Ioannes); Scalvinoni (1890)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.