Světci k nám hovoří...


sv. Sekundin

Secundinus, ep. in Apulia

11. února, připomínka
Postavení:biskup
Úmrtí:s. V./VI.

ŽIVOTOPIS

Informace o něm vychází z nálezu jeho ostatků při výstavbě starobylého města Troie, které leží v podhůří Apenin v italské oblasti Apulie. Datum připomínky sv. Sekundina v martyrologium bylo zvoleno podle dne nálezu ostatků tohoto biskupa, které se nalezly v umazaném prostěradle a lidé je začali uctívat. Tehdejší biskup, který měl o hodnověrnosti nálezu pochybnosti, v té době trpěl velkou bolestí v boku. Na radu kněží začal s modlitbami k biskupovi u jeho ostatků a následovalo jeho náhlé uzdravení. V něm viděl znamení z nebe jako potvrzení svatosti svého dávného předchůdce a zařadil ho mezi místní světce.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Maria Virgo, de Lourdes; Soteris (asi 304); martyres in Numidia (začátkem IV. s.); Castrensis (století neznámé); Secundinus, ep. in Apulia (s. V./VI.); Severinus, abbas Agaunen. (s. VI.); Gregorius Pp II. (731); Paschalis Pp I. (824); Ardanus (1066); Petrus Maldonado Lucero (1937); Tobias (Franciscus); Borras Romeu (1937)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.