Světci k nám hovoří...


Severinus, abbas Agaunen.

11. února, připomínka
Úmrtí:s. VI


Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Maria Virgo, de Lourdes; Gregorius Pp II. (731); Paschalis Pp I. (824); Soteris (ca. 304); martyres in Numidia (s. IV in.); Castrensis (s. inc.); Secundinus, ep. in Apulia (s. V/VI); Severinus, abbas Agaunen. (s. VI); Ardanus (1066); Tobias (Franciscus); Borras Romeu (1937)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.