Světci k nám hovoří...


sv. Ardan

Ardanus

11. února, připomínka
Postavení:opat OSB
Úmrtí:1066

ŽIVOTOPIS

Jeho připomínka nás vede do historického města Tournus v Burgundsku ve východní Francii. Zde se stal 13. opatem benediktinského kláštera po opatovi Barneriovi. V této službě zřejmě působil také za hrozného hladomoru v letech 1031 až 1033, údajně v době kolem třetího a čtvrtého roku vedení kláštera. Ve stručných zprávách o něm je zdůrazňováno právě toto, že v té době s láskou pečoval o místní lidi během jejich utrpení způsobeného hladomorem. Jeho štědrostí a dobročinností pomáhal těm, kteří byli na okraji zoufalství.

Pracoval i na obnově opatství, které rozšířil, a s pověstnou moudrostí vedl své bratry. Někde udávaných 28 let v souvislosti s dřívějším datem úmrtí může být o celých 10 let delší, pokud úmrtí uvedené v posledním martyrologiu je správné.

Nejprve byl pohřben v ambitu opatství a v roce 1140 za účasti opata Petra II. byly po exhumaci jeho ostatky přeneseny do jemu zasvěcené kaple. V roce 1562 je ale hugenoti spálili.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Maria Virgo, de Lourdes; Soteris (asi 304); martyres in Numidia (začátkem IV. s.); Castrensis (století neznámé); Secundinus, ep. in Apulia (s. V./VI.); Severinus, abbas Agaunen. (s. VI.); Gregorius Pp II. (731); Paschalis Pp I. (824); Ardanus (1066); Petrus Maldonado Lucero (1937); Tobias (Franciscus); Borras Romeu (1937)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.