Světci k nám hovoří...


@

Used with permission of The Hagiography Circle

blah. Tobiáš Borras Romeu

Tobias (Franciscus); Borras Romeu

11. února, připomínka
Postavení:mučedník OH
Úmrtí:1937

ŽIVOTOPIS

Narodil se 14. 4. 1861 v San Jorge v provincii Castellón ve Španělsku. V roce 1884 se oženil, ale do dvou let mu žena zemřela na epidemii cholery. Asi rok potom, co se stal vdovcem, vstoupil do špitálního řádu svatého Jana z Boha. Jako řeholní bratr začal vykonávat službu v psychiatrické léčebně sv. Josefa v Ciempozuelos. Odtud působil na více místech v okolí Madridu. Je jmenováno Carabanche Alto, ale působil i ve vzdálenějších městech. V Granadě si prý představení chválili jeho velkorysost a pracovní elán.

V období velkého pronásledování za občanské války ve Španělsku byl v Ciempozuelos zajat, dopraven do vězení v Madridu, odkud ho pro jeho věk a špatné zdraví nakonec propustili. Vydal se potom do Valencie ke komunitě spolubratrů v Malvarrose. Místo nich jej tam však uvítala milice. Jako dalšího řeholníka ho zajali a převezli do Vinaroz, kde ho zastřelili.

Blahořečený byl 25. 10. 1992 papežem Janem Pavlem II. mezi mučedníky z občanské války ve skupině 71 milosrdných bratrů (OH) a se skupinou 51 klaretinů (CFM).

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Maria Virgo, de Lourdes; Soteris (asi 304); martyres in Numidia (začátkem IV. s.); Castrensis (století neznámé); Secundinus, ep. in Apulia (s. V./VI.); Severinus, abbas Agaunen. (s. VI.); Gregorius Pp II. (731); Paschalis Pp I. (824); Ardanus (1066); Petrus Maldonado Lucero (1937); Tobias (Franciscus); Borras Romeu (1937)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.