Světci k nám hovoří...


sv. Antonín Cauleas

Antonius Cauleas

12. února, připomínka
Postavení:patriarcha východní církve
Úmrtí:901

ŽIVOTOPIS

Narodil se v roce 829 poblíž Konstantinopole do frýgské* šlechtické rodiny, která z města odešla kvůli pronásledování obrazoborci. Po smrti matky 12letý Antonín odešel mezi mnichy v konstantinopolském klášteře. Zde se také později stal opatem kláštera jako Antonín II. (po Antonínovi I. Kassymatovi) a za ním do kláštera vstoupil i jeho otec.

Byzantská církev tou dobou prožívala mnoho zmatků. Jednak patriarcha Ignác (pam. 22. 10.) musel do vyhnanství a na jeho místo se v roce 867 dostal Focia. Císař Lev VI. chtěl mít na patriarchově stolci svého mladšího bratra Štěpána. Opat Antonín Cauleas se stal nástupcem Štěpána v roce 893.

Jako patriarcha žil velmi příkladně. Martyrologium o něm říká, že se stal biskupem, který v době císaře Lva VI. usilovně pracoval na posílení míru a pro jednotu v církví.

Po jednáních s papežem Janem IX. a císařem Lvem VI. odstraňoval schizma po svém předchůdci a pracoval na utváření jednoty mezi stoupenci Focia a Ignáce. Oficiálně byl mír nastolen v roce 899 a Antonín Cauleas zemřel za méně než dva roky poté.

POZNÁMKA

* Frýgie je historické území, které se rozkládá v západní části Anatolské vysočiny v dnešní Turecké republice.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

martyres Abitinenses (Carthagine) (304); Eulalia, virgo et m. in Hispania, in. s. IV (s. IV.); Meletius, ep. Antiochen (381); Benedictus, abbas Anione (821); Antonius Cauleas (901); Humbelina (1136); Ludanus (1202); Thomas Hemmerford, Iacobus Fenn, Ioannes Nutter, Ioannes Munden et Georgius Haydock (1584)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.