Světci k nám hovoří...


blah. Humbelina

Humbelina

12. února, připomínka
Postavení:vdaná, později abatyše OSB
Úmrtí:1136

ŽIVOTOPIS

Narodila se v roce 1092 do šlechtické rodiny v Dijonu, který je historickým městem v dnešním regionu Burgundsko-Franche-Comté (ve Francii). Byla mladší sestrou pozdějšího světce a učitele církve Bernarda z Clairvaux (pam. 20. 8.), který i se čtyřmi jejich bratry vstoupil do cisterciáckého kláštera v Cîteaux.

Humbelina se provdala za Guye de Narcy, člena vládnoucí rodiny v Lotrinsku, ale po několika letech lehkomyslného života v bohatství se obrátila a se souhlasem svého manžela se stala benediktinkou v klášteře Jully-les-Nonnains poblíž Troyes. Zde se stala asi v roce 1128 abatyší a zemřela s pověstí svatosti.

Její kult v roce 1703 potvrdil papež Klement XI.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

martyres Abitinenses (Carthagine) (304); Eulalia, virgo et m. in Hispania, in. s. IV (s. IV.); Meletius, ep. Antiochen (381); Benedictus, abbas Anione (821); Antonius Cauleas (901); Humbelina (1136); Ludanus (1202); Thomas Hemmerford, Iacobus Fenn, Ioannes Nutter, Ioannes Munden et Georgius Haydock (1584)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.