Světci k nám hovoří...


Tomáš Hemmerford

Tomáš Hemmerford

blah. Tomáš Hemmerford, Jakub Fenn, Jan Nutter, Jan Munden a Jiří Haydock

Thomas Hemmerford, Iacobus Fenn, Ioannes Nutter, Ioannes Munden et Georgius Haydock

12. února, připomínka
Postavení:mučedníci
Úmrtí:1584

ŽIVOTOPIS

Tomáš Hemmerford narodil se kolem roku 1553 v hrabství Dorset v regionu Jihozápadní Anglie. V Oxfordu studoval práva a zde na Hart Hall získal v červnu 1575 titul bakaláře občanského práva. V říjnu 1580 odešel na anglickou kolej v Římě s touhou stát se knězem. Kněžské svěcení ale přijal v březnu 1583 v Remeši a odtud se v červnu vrátil do vlasti, kde ho čekalo mučednictví. Když projížděl hrabstvím Hampshire, jeho kůň naléhavě potřeboval novou podkovu, a než mu ji kovář vyměnil, jeden kolemjdoucí ho udal jako kněze, kterého viděl ve vesnici kázat. Následně byl zatčen, uvězněn ve Winchesteru a pak převezen do vězení v Marshalsea. Zde byl křivě obžalován s Janem Mundenem ze spiknutí proti královně a 7. 2. 1584 byli odsouzeni k popravě v Tyburnu, která byla vykonána 12. téhož měsíce.

Jakub Fenn narodil se v Montacute v anglickém hrabství Somerset. Vystudoval na Corpus Christi College a Gloucester Hall na Oxfordské univerzitě. V Somerset se pak stal učitelem a oženil se. Při návštěvě otce ve Wells byl poprvé zatčen kvůli tomu, že nesložil přísahu věrnosti, ale ukázalo se, že v jeho případě nebylo potřeba ji vymáhat a byl propuštěn. Od otce dostal dům v Montacute kam se s rodinou přestěhoval. Pro obžalování z neúčasti na zákonem vymezených bohoslužbách a na radu příbuzného se dva měsíce ukrýval. V té době mu zemřela manželka. On pak zaopatřil své děti a odešel z kraje. Po návrhu jednoho utajovaného kněze odešel studovat na anglickou vysokou školu do Remeše ve Francii. V roce 1580 v Châlons přijal kněžské svěcení a vrátil se do Somerset, kde rok nerušeně působil. Po zatčení o. Edmunda Kampiána (pam. 1.12.) a některých prominentních lidí ze Somerset byl jako podezřelá osoba zatčen i o. Fenn a umístěn do vězení v Marshalsea. Než ho tam poznal jeden špión, asi dva roky sloužil vězňům. Nakonec byl 7. 2. 1584 odsouzen k popravě v Tyburnu.

Jan Nutter se narodil v Reedley Hallows v anglickém hrabství Lancashire. Vzdělával se na univerzitě v Cambridgi. Po maturitě se stal katolíkem a nakonec se rozhodl pro kněžství, na které se byl připravit v Remeši, kde byl v roce 1582 vysvěcen. Při návratu do Anglie vážněji onemocněl a snažil se o léčení v přístavu Dunwich (Suffolk). Zde byl objeven a zajištěn a pak odtud přepraven do londýnské věznice Marshalsea. Svým přívětivým chováním i otevřeností prý získal uznání žalářníků. Apoštolsky působil mezi vězni, podporoval vězněné katolíky, povzbuzoval je ve víře a ostatní na víru obracel. Uvádí se, že byl bratrem Roberta Nuttera, který se rovněž stal mučedníkem. Před smrtí zde podstoupil tvrdý výslech a v rozsudku měl křivě uvedeno, že se stal zrádcem královny. Se svými druhy pak na londýnském náměstí Tyburn Square byl umučen.

Jan Munden se narodil v anglickém hrabství Dorset. Navštěvoval školu ve Winchester a potom v Oxfordu odkud byl kvůli víře vyloučen. Asi 14 let vyučoval v Douai a pak odešel do Remeše. Po dalším kratším studiu na anglické koleji v Římě se vrátil do Remeše, kde byl v červnu 1582 vysvěcen a v srpnu se vracel do Anglie. V únoru 1583 cestou z Winchesteru do Londýna potkal soudce z Dorsetu, který se postaral o jeho zatčení. Při výslechu dostal do obličeje ránu, po které na několik dní ztratil sluch. Po dalším tvrdém věznění v londýnském Toweru byl jako spiklenec proti královně odsouzen k popravě.

Jiří Haydock se narodil se v roce 1556 v anglickém hrabství Lancashire. Studoval v Douai ve Francii, potom Římě a vysvěcen na kněze byl 21. 12. 1581 v Remeši. Odtud se v dalším měsíci vrátil do Anglie. Když 6. 2. 1582 začal působit v Londýně, byl brzy zatčen. Po dobu 15 měsíců byl uvězněn v Marshalsea Gaol o samotě v pověstné temnici. Poté se dostal mezi další spoluvězně, kterým duchovně sloužil. Jako zrádce byl s ostatními 7. 2. 1584 odsouzen ke kruté popravě v Tyburnu, která se konala 12. 2. s počátečním přidušením v oprátce a pak vykucháním a čtvrcením ještě za živa.

Tato pětice mučedníků byla ještě s dalšími blahořečená 15. 12. 1929 papežem Piem XI.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

martyres Abitinenses (Carthagine) (304); Eulalia, virgo et m. in Hispania, in. s. IV (s. IV.); Meletius, ep. Antiochen (381); Benedictus, abbas Anione (821); Antonius Cauleas (901); Humbelina (1136); Ludanus (1202); Thomas Hemmerford, Iacobus Fenn, Ioannes Nutter, Ioannes Munden et Georgius Haydock (1584)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.