Světci k nám hovoří...


blah. Kristína de Spoleto

Christina de Spoleto

13. února, připomínka
Postavení:augustiniánská terciářka
Úmrtí:1458

ŽIVOTOPIS

Narodila se kolem r. 1435 v Porlezze ve Švýcarsku a jmenovala se Augustina Camozziová. Brzy se vdala a brzy ovdověla. Krátkodobě vedla výstřední život a užívala si rozkoší. Brzy však poznala své poblouznění a v modlitbách se obrátila k Bohu. V roce 1455 vstoupila ve Spoletu v Umbrii do třetího řádu sv. Augustina. Tam se jí dostávalo hojných milostí a dostala jméno Kristína. Získala pověst svatosti, a proto utíkala před lidmi, kteří ji vyhledávali. Důležitější pro ni byla modlitba, pokání a péče o chudé a nemocné. Byla velmi aktivní a zemřela jako mladá. Její ostatky se dnes uchovávají v kostele S. Gregorio Maggiore ve Spoletu. Blahořečená byla v roce 1834.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Martinianus, eremita (asi 398); Castor Aquitanus (s. IV.); Benignus, m. Tuderti (s. IV); Stephanus, ep. Lugdunen (ca.515); Stephanus, abbas Reatin (s. VI); Gosbertus (874); Guimera (asi 931); Fulcranus (1006); Gilbertus, ep. Melden (1009); Iordanus de Saxonia (1237); Christina de Spoleto (1458); Eustochium (Lucretia); Bellini. (1469); Paulus Liu Hanzuo (1818); Paulus Lê-Văn-Lôc (1859); James Alaphridus Miller /Leo-William/ (1982)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.