Světci k nám hovoří...


sv. Štěpán

Stephanus, ep. Lugdunen

13. února, připomínka
Postavení:biskup
Úmrtí:ca.515

ŽIVOTOPIS

Žil mezi 5. a 6. stoletím. Mezi dubnem 501 a před rokem 515 působil jako 23. biskup v Lyonu. Máme-li o něm tak málo informací, můžeme si položit otázku, proč zůstává nadále připomínán martyrologiem. Nejstarší jeho uvedené slavení je už v Jeronýmově martyrologiu (z 5. až 6. století) u 13. února. Připomínku převedl do Římského martyrologia při jeho sepsání Baronim.

Chvály na tohoto biskupa uctívaného od starověku jako světce zůstaly pouze v dopisech sv. Ennodia z Pavie a sv. Avita z Vienne, kteří byli jeho současníky. Avit obdivuje zbožnost a horlivost, kterou Štěpán ve své službě projevoval. Dopisy od biskupa Štěpána se však nedochovaly. Jeho hrobka je uváděna v bazilice sv. Justy a zanikla s jejím zničením.

Mezi řádky dopisu Avita lze vnímat i pokoru, bez které se k příkladné svatosti nedochází. Za slovy zbožnost a horlivost je skryt vztah s Bohem i aktivní činnost lásky k lidem. I nejméně známý světec může vyzařovat příklad a poskytnout podněty k správnému rozhodování.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Martinianus, eremita (asi 398); Castor Aquitanus (s. IV.); Benignus, m. Tuderti (s. IV); Stephanus, ep. Lugdunen (ca.515); Stephanus, abbas Reatin (s. VI); Gosbertus (874); Guimera (asi 931); Fulcranus (1006); Gilbertus, ep. Melden (1009); Iordanus de Saxonia (1237); Christina de Spoleto (1458); Eustochium (Lucretia); Bellini. (1469); Paulus Liu Hanzuo (1818); Paulus Lê-Văn-Lôc (1859); James Alaphridus Miller /Leo-William/ (1982)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.