Světci k nám hovoří...


Fulcranus

13. února, připomínka
Úmrtí:1006


Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Martinianus, eremita (asi 398); Iordanus de Saxonia (1237); Christina de Spoleto (1458); Castor Aquitanus (s. IV); Benignus, m. Tuderti (s. IV); Stephanus, ep. Lugdunen (ca.515); Stephanus, abbas Reatin (s. VI); Gosbertus (874); Guimera (ca. 931); Fulcranus (1006); Gilbertus, ep. Melden (1009); Eustochium (Lucretia); Bellini. (1469)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.